Vetenskap

Background image

Vetenskapen ligger till grund för ESA:s verksamhet, den är processens kärna som ser upptäckter förvandlades till teknisk innovation, vilket i sin tur leder till nya vetenskapliga resultat som leder vidare till ännu mer innovation. Radiologi skulle inte ha varit möjligt utan vår kunskap om atomer och radioaktivitet. Detsamma gäller exakt navigering från rymden. Den skulle inte vara möjlig utan vår förståelse om den allmänna relativitetsteorin. Vetenskap är drivkraften för det blomstrande kunskapsbaserade samhället. Vetenskapen, i synnerhet rymdvetenskapen, lockar även de bästa unga talangerna att hålla igång denna process.

ESA:s vetenskapsprogram syftar till att ge det europeiska vetenskapliga gemenskapen de bästa verktygen för att bibehålla och utöka sitt globala ledarskap. Rosetta- och Philae-landningar på Comet 67P, LISA Pathfinder, det första rymduppdraget för gravitationsastronomi, och högprecisionsastronomi från Gaia, är bara några av de världsnyheter som uppnåtts genom ESA:s rymdvetenskap.

Men de flesta av dessa världsklassuppdrag förbereddes för 20 år sedan, med ett betydligt högre anslag jämfört med vad som varit tillgängligt framför allt under de senaste 10 åren då man sett en urholkning av finansieringen. För att upprätthålla EU:s globala ledarskap ber ESA:s vetenskapsprogram om en avsevärd ökning av finansieringen på 20 % vid det nästa Ministermötet. Detta gör det möjligt för oss att parallellt driva Athena och LISA samtidigt,  att studera elektromagnetiska och gravitationella ”avtryck” från sammanslagningar av svarta hål för att lära oss hur universum utvecklades. Det skulle också göra det möjligt för oss att skicka en mission till ”isgiganterna”, planeterna Neptunus och Uranus för att förstå inte bara vårt solsystem men också utvecklingen av andra stjärnsystem, och eventuellt hitta fler planeter av typen jorden.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image