Tillgång till rymden

Background image

Hur skulle vår värld se ut om det inte fanns någon transportinfrastruktur? Utan vägar, järnvägar eller flygplatser, skulle vi inte kunna resa långt från våra hem. Människor skulle förbli isolerade i sina små städer som på 1800-talet.

När det gäller rymdinfrastruktur befinner vi oss i ett tidigt skede av en transportrevolution. Nya marknader växer fram, och ESA:s direktorat för rymdtransporter säkerställer att de europeiska industrierna kommer att vara föregångare inom den nya växande marknaden för rymdtransporter. I slutändan möjliggör vi rymdtransporter så att det blir lika vanligt i morgon som flygtrafiken är i dag.

Rymdteknik utgör en integrerad del av vår vardag. Telekommunikation, meteorologi och navigationstjänster är osynliga men viktiga verktyg som vi använder varje dag, och de är beroende av de europeiska satelliterna. Ur detta perspektiv är det i Europas största ekonomiska, försvarsmässiga och vetenskapliga intresse att ha oberoende tillgång till rymden hela tiden utan att vara beroende av andra myndigheter för att skicka upp dessa satelliter i en omloppsbana. Med våra bärraketsfamiljer Ariane och Vega garanterar ESA tillförlitlig tillgång till rymden inom Europa.

Under Space19+ kommer ESA Space Transportation att föreslå program som fortsätter att säkra Europas tillgång till rymden och öka konkurrenskraften i Europas rymdtransportindustri genom att:

  • öka konkurrenskraften för Ariane 6 och Vega-C, framför allt genom framsteg inom utvecklingens övre nivå,
  • att fullfölja utvecklingen av Space Rider, ESA:s återanvändningsbara rymdfarkost,
  • vårda kommersiellt gångbara idéer från den europeiska industrin för att öppna upp nya utrymmen på transportmarknaden genom att stödja förslag till privat ledda och privatfinansierade rymdtransporttjänster, med ett initialt fokus på mikrobärrakets-baserade uppskjutnings tjänster.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image