Rymdväder

Background image

Det är svårt att förstå kraften i vår sol, en sprutande boll av het gas som är 1,3 miljoner gånger större än jorden. Den avger ständigt solvind, en ström av laddade atomiska partiklar, och regelbundet skickar ut koronamassutkastning dvs kolossala utbrott av solplasma som kastas ut i rymden.

Snabba plasmamoln eller solvindsströmmar med hög hastighet – stör vår planets skyddande magnetfält, vilket skapar geomagnetiska stormar på jorden. En sådan händelse inträffade 1859 och orsakade spektakulära norrsken och överhettning av telegraftrådar, men innebar inga bestående skador på den enkla teknik som användes då.

Idag kan en stor sån händelse allvarligt störa eller skada dagens system som är nödvändiga för Europas dagliga ekonomiska verksamhet, som exempelvis navigering, telekommunikationssatelliter eller elnät och kommunikationstjänster. Enligt färska beräkningar kan en enda, större rymdväderhändelse orsaka samhällsekonomiska kostnader på 15 miljarder euro för Europa, och även den vanliga solaktiviteten kan bli en kostsam historia för satelliter och infrastruktur på marken.

Vi kan inte kontrollera vår sol, men snabba varningar – som de som kommer att aktiveras av ESA:s framtida solvarningsuppdrag Lagrange – kommer att göra det möjligt för civila myndigheter och kommersiella aktörer att vidta skyddsåtgärder, hjälpa till att minimera ekonomiska förluster och undvika en katastrof som skulle påverka oss alla.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image