Jordnära objekt

Background image

Även ett relativt litet asteroidnedslag kan orsaka en dödlig humanitär kris. Vissa asteroider är mycket stora, över 1 km, och skulle orsaka omfattande förödelse över hela planeten om de skulle träffa jorden, men  de är ganska få och mer än 90 % av dem tros ha upptäckts redan. Lyckligtvis bedöms risken för nedslag som obefintlig. 

Däremot finns det  fler än 40 000 mindre asteroider som kretsar nära jorden, och färre  än 20 % har upptäckts. Ett objekt som tros vara nästan 20 m i diameter exploderade i atmosfären  år 2013 över Chelyabinsk i Ryssland och skadade 7 200 byggnader och 1 500 personer; sådana nedslag beräknas hända ungefär vart 10:e år.

Alla asteroidnedslag hotar – städer, samhällen,  flygplatser – allt som används i den dagliga ekonomiska verksamheten i Europa. Dessutom skulle ett nedslag ha en dominoeffekt på ekonomin med skador  för miljarder euro.

Tillsammans med den europeiska industrin utvecklar ESA ett automatiserat teleskop för att kartlägga himlen nattetid, den första i ett framtida nätverk som automatiskt skulle identifiera eventuella nya föremål i närheten av jorden och som sedan följs upp av forskare. Ett sådant teleskop kostar bara 3 % av vad européerna spenderar på djurtillbehör varje år.

Myndigheten planerar också ett nytt uppdrag, Hera, som kommer att tillämpa avledningstekniker för asteroider i omloppsbana och detta kommer att avsevärt förbättra förutsättningarna för mänsklighetens överlevnad på lång sikt.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image