Downstream

Background image

För att möta det ökande behovet att placera Europa i framkant vad gäller innovation inom alla områden och bland annat rymden, är det nödvändigt att anamma ”öppen innovation”.  I detta sammanhang är det av största vikt att hålla ESA i framkant när det gäller ekosystemet för öppen innovation i Europa (European Open Innovation Ecosystem) för att skapa nya kompetenser inom rymdbranschen samtidigt som man bevarar den rikedom ESA har när det gäller program och talanger. Detta för att maximera rymdintegrationen i det europeiska samhället och ekonomin.

Därför:

  • ESA:s modell för företagsinnovation kommer att anpassas till den frodande rymdgemenskapen (och icke-rymd) nedströms av företagsinnovatörer och nystartade företag;
  • ESA kommer att genomföra enhetliga och anpassade metoder för att nedströms utveckla företagsbyggande på alla redan framgångsrika initiativ nedströms som hanterats inom ESA;
  • nivån på anslutningsbarhet mellan de olika initiativ från och utanför ESA kommer att förstärkas;
  • Gemenskaper såsom ”den nya rymden” och ”icke-rymd” får lätt tillgång till ESA:s stöd via en enkel ”sluss” med enhetliga processer.

Downstream Gateway kommer att skapa länkar mellan nya och framväxande nedströmsbranscher och ESA:s program. Detta kommer att göra det möjligt för nya nedströmsgemenskaper att lättare interagera med ESA som helhet. Det kommer således att komplettera de befintliga programdrivna gränssnitten för traditionella branscher (som exempelvis transport, olja och gas, försäkringar, jordbruk).

För att uppnå detta, kommer Downstream Gateway att införa nya funktioner som är gemensamma för hela ESA som en tjänst till både externa och interna aktörer. Till externa aktörer kommer den att ge enkel tillgång till ESA:s expertis och aktiviteter vad gäller tillämpning och tekniska områden. Till interna aktörer, kommer det att ge direkt tillgång till en kärngrupp inom ESA med näringslivs- och marknadsföringsexpertis. Downstream Gateway kommer att gynna nedströmsindustrin genom att också koppla potentiella nya kunder och investerare till europeiska företag som erbjuder lättillgängliga lösningar som matchar kundens behov. 

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image