Rymdskrot

Background image

Rymdskrot är det oavsiktliga resultatet av över 60 års strävanden med bemannade rymdfärder, och som till stor del kommer från sönderslagning, explosioner eller kollisioner mellan de cirka 8 950 satelliter som ligger i omloppsbana sedan 1957.

Idag uppskattar ESA att det finns det över 900 000 rymdskrot, vilka ärstörre än 1 cm. i omloppsbana. Om dessa träffar en fungerande satellit kan det orsaka skador som potentiellt kan äventyra hela uppdraget.

Förstörelsen av enskilda satelliter eller permanent förlust av vissa omloppsbanor på grund av okontrollerad skräptillväxt skulle ha en förödande effekt på Europas ekonomiska verksamhet i rymden – som är värt över 8 miljarder euro – samt allvarligt påverka den globala ekonomin.

Idag spenderar globala satellitoperatörer årligen 14 miljoner euro på undanmanövrar på grund av skräp, men mer än 99 % av dessa är falsklarm. Men under de närmaste åren förväntas kommersialiseringen av rymden att påbörjas och ”Space 4.0” betyder massiv utbyggnad av små satelliter och stora konstellationer från nya kommersiella aktörer. Detta kommer att generera flera hundra tusen kollisionsvarningar varje vecka för operatörer som styr megakonstellationer, betydligt  fler än idag.

Under sin rymdsäkerhetsaktiviteter har ESA som mål att utveckla teknik för att automatisera kollisionsvarningar, tillhandahålla mycket exakta uppgifter om omloppsbanan samt  mildra eller avlägsna skräp. Detta öppnar upp för en ny värdefull verksamhet som skapar arbetstillfällen   för den europeiska industrin vilken  kommer att få en konkurrensfördel på den globala marknaden.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image