Veien til ESA-rådet på ministernivå

The content in this website reflects the proposal that was put forward by ESA Director General Jan Wörner at the Space19+ Ministerial Council in November 2019. Member States endorsed this ambitious plan with record funding. Read more on the ESA website.

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image

ESAs ministerråd

27.–28. november 2019

ESAs ministerråd samler ESAs medlemsstater og observatører hvert andre til tredje år for å bestemme nye forslag og fastsette finansiering for ESAs neste driftsår. Den neste konferansen, som kalles «Space19+», avholdes i november 2019. Europeiske ministere som har ansvar for romaktiviteter, samles i Sevilla i Spania, for å avgjøre ESAs visjon for Europas fremtid i verdensrommet.
Space19+ er en mulighet til å lede Europas «neste generasjons» ambisjoner i rommet og håndtere utfordringene som ikke bare gjelder den europeiske romsektoren, men også det europeiske samfunnet som helhet.
Dette forslaget inkluderer ekspedisjonssjefens plan for romprogrammer som skal utføres av organisasjonen etter 2019, og dekker alle aspekter ved romaktiviteter: vitenskap og utforsking, bruksområder, tilgang til verdensrommet, drift, forskning og utviklingarbeid. Forslaget setter også ESA i en verdensledende posisjon i det fremvoksende feltet innen verdensrommets sikkerhet.

Europeere og romaktiviteter

Hvordan opplever europeere problemer knyttet til verdensrommet? – en Harris Interactive-undersøkelse for ESA utført på nett den 20. og 21. desember 2018 med et utvalg på 5227 europeere.
Har du personlig et positivt eller negativt inntrykk av romaktiviteter?

9 av 10 europeere sier at de har et positivt inntrykk av romaktiviteter generelt, hvorav én tredjedel (33 %) hevder å ha et «svært positivt» inntrykk.

  • Et svært positivt inntrykk
  • Et litt positivt inntrykk
  • Et litt negativt inntrykk
  • Et svært negativt inntrykk

Positivt inntrykk: 90%
Negativt inntrykk: 10%

Etter din mening, hvor viktig er det at europeiske land samler ressursene sine for romaktiviteter?

9 av 10 europeere anser det som viktig at kontinentet samler sammen ressursene sine for romaktiviteter, hvorav 49 % ser på dette som «svært viktig».

  • Svært viktig
  • Litt viktig
  • Litt uviktig
  • Svært uviktig

Viktig: 91%
Uviktig: 9%

Deltakere

22 medlemsland i ESA

ESA er en internasjonal organisasjon med 22 medlemsland. Ved å koordinere de økonomiske og intellektuelle ressursene til medlemmene kan ESA drive programmer og aktiviteter langt utenfor omfanget til ett enkeltland i Europa.

FIBES, Sevilla, Spania