Teknik

Background image

ESA:s direktorat för teknik, ingenjörsvetenskap och kvalitet utvecklar innovativ teknik för att göra framtida rymduppdrag möjliga och öka den internationella konkurrenskraften för den europeiska rymdsektorn. Ett europeiskt nätverk av rymdlaboratorier, specialistteam och vår kontinents största testcenter för satelliter finns tillgängligt för ESA-programmen och medlemsstaternas företag för att ge stöd via ESA:s grundläggande verksamhet.

Under Space19+ planeras en förbättrad investeringsnivå för att förnya dessa FoU-resurser av världskvalitet. Den senaste utvecklingen inom digital teknik och avancerade tillverkningstekniker kommer att utnyttjas för att skärpa EU:s konkurrenskraft.

Det låter kanske konstigt men även ESA:s innovationsmiljö kommer förnyas genom att satsa på 30 % snabbare utveckling och tillämpning av ny teknik, en fördubbling av antalet flygfärdiga innovationer 2021, och en fyrdubbling av detta tal 2024. En förbättring på 30 % av rymdfarkosternas utvecklingstid är också ett mål för 2023, genom införandet av digital ingenjörsteknik.

 Tekniker kommer att utvecklas för att ge en kraftig förbättring av kostnadseffektiviteten med varje ny generation av rymdsystem. Rymdsystemens motståndskraft vad gäller dataintrång och bedrägeri stärks med förbättrad teknik inom it-säkerhet, för att skynda på deras införande på den markbaserade ekonomin. Fysiskt utrymme kommer också att göras säkrare genom att vända utvecklingen av EU:s rymdbidrag 2030.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image