Matkalla ESA:n ministerikokoukseen

The content in this website reflects the proposal that was put forward by ESA Director General Jan Wörner at the Space19+ Ministerial Council in November 2019. Member States endorsed this ambitious plan with record funding. Read more on the ESA website.

Science & Exploration

Tutkimusmatkoja ja löytöjä Tutkimme aurinkokuntaa ja selvitämme maailmankaikkeuden salaisuuksia

Tiede
Background image
Tutkimus
Background image

Safety & Security

Seuranta ja turvaaminen Avaruuden seuranta ja planeettamme ympäristön suojelu

Avaruussää
Background image
Maan lähelle tulevat kappaleet
Background image
Avaruusromu
Background image
Puhdas avaruus
Background image

Applications

Yhteyksiä yhteiseksi hyödyksi Avaruuden käyttö kansalaisten hyödyksi ja Maan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi

Maan tarkkailu
Background image
Tietoliikenteen tulevaisuus
Background image
Navigoinnin tulevaisuus
Background image
Jatkokehitys
Background image

Enabling & Support

Suunnittelu ja operointi Avaruuteen pääsyn helpottaminen ja uusien tulevaisuusteknologioiden kehit-täminen

Pääsy avaruuteen
Background image
Operointi
Background image
Teknologia
Background image
Perustoiminnot
Background image

Ministerikokoukseen

27. ja 28.11.2019

ESA:n jäsenvaltiot ja tarkkailujäsenet kokoontuvat ESA:n ministerikokouksiin joka toinen tai kolmas vuosi päättämään uusista ehdotuksista ja rahoituksesta ESA:n tuleville työskentelyvuosille. Seuraava kokous, nimeltään ”Space19+”, pidetään marraskuussa 2019. Avaruustoiminnasta vastaavat eurooppalaiset ministerit kokoontuvat Espanjan Sevillaan päättämään ESA:n visiosta, joka koskee Euroopan tulevaisuutta avaruudessa.
Space19+ on tilaisuus ohjata Euroopan ”seuraavan sukupolven” tavoitteita avaruusasi-oissa ja vastata haasteisiin, jotka ovat paitsi Euroopan avaruusalan myös koko euroop-palaisen yhteiskunnan edessä.
Tähän ehdotukseen sisältyy pääjohtajan avaruusohjelmasuunnitelma, jonka järjestö to-teuttaa vuoden 2019 jälkeen, ja se kattaa kaikki avaruustoiminnan osa-alueet: tieteet ja avaruustutkimuksen, sovellukset, pääsyn avaruuteen, operoinnin, tieteellisen tutkimuksen ja kehitystyön. Sen ansiosta ESA sijoittuu myös maailmanlaajuisesti johtavaan asemaan avaruusturvallisuuden kehittyvällä alalla.

Eurooppalaiset ja avaruustoiminta

Miten eurooppalaiset suhtautuvat avaruuteen liittyviin kysymyksiin? Harris In-teractive toteutti ESA:n toimeksiannosta tutkimuksen verkossa 20. ja 21.12.2018. Otokseen sisältyvät 5 227 eurooppalaisen vastaukset.
Suhtaudutko henkilökohtaisesti avaruustoimintaan myönteisesti vai kielteisesti?

Yhdeksän eurooppalaista kymmenestä kertoo suhtautuvansa yleisesti myönteisesti avaruustoimintaan, kolmannes (33 %) heistä sanoo suhtautumisensa olevan ”erittäin myönteinen”.

  • Erittäin myönteisesti
  • Melko myönteisesti
  • Melko kielteisesti
  • Erittäin kielteisesti

Myönteinen näkemys: 90%
Kielteinen näkemys: 10%

Kuinka tärkeää mielestäsi on, että Euroopan maat yhdistävät voimavaransa avaruustoiminnassa?

Yhdeksän eurooppalaista kymmenestä katsoo, että heidän maanosansa on tärkeää yhdistää voimavaransa avaruustoiminnassa, ja heistä 49 % pitää asiaa ”erittäin tärkeänä”.

  • Erittäin tärkeää
  • Melko tärkeää
  • Ei kovin tärkeää
  • Ei lainkaan tärkeää

Tärkeää: 91%
Ei tärkeää: 9%

Jäsenet

22 ESA-jäsenvaltiota

ESA on 22 jäsenvaltion kansainvälinen järjestö. Yhteensovittamalla jäsentensä taloudelliset ja älylliset resurssit se pystyy toteuttamaan ohjelmia ja toimintoja huomat-tavasti yksittäistä eurooppalaista maata laajemmin.

FIBES, Sevilla, Espanja