Telekommunikationens framtid

Background image

För Space19+ har ESA identifierat flera viktiga områden där EU:s industri behöver förnya sig för att konkurrera på den globala marknaden och leverera samhälleliga och ekonomiska fördelar till sina medborgare.

Satellitkommunikation används inom nästan alla delar av vårt vardagliga liv. Ett viktigt område för innovation är integrationen av rymdresurser i förberedelserna för 5G för att uppfylla löftet om global uppkoppling. 5G kommer att öppna upp en mängd nya affärsmöjligheter inom ramen för ”sakernas Internet”, uppkoppling i automatiserade transporter, logistik, media,  TV- och Radio-utsändingar , samt till att skapa  säkerhet och trygghet för allmänheten.

Den säkra ”Big Data-kapaciteten” med optisk kommunikation säkerställer framtiden för satcoms, ett område där EU:s industri redan är världsledande. Ytterligare investeringar inom dessa kompetenser kommer att hjälpa Europa att ligga i framkant vad gäller den globala telekommunikationen.

Framtida säkra statliga kommunikationstjänster är ett annat viktigt område för utveckling. Satellitkommunikation kan öka säkerheten på jorden genom att sända viktig information och säkerställa att privat information förblir privat. Den kan även  användas när markbundna alternativ inte räcker till som exempelvis vid naturkatastrofer för att underlätta räddningsinsatser.

ESA planerar att stärka dess stöd för innovation inom produkter, tjänster, program och storskaliga partnerskap med industrin för att stimulera konkurrenskraftiga framsteg inom samhälleliga och ekonomiska åtgärder.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image