Drift

Background image

Alla älskar att titta på spektakulär, uppskjutning av ett nytt rymduppdrag. Men när den kraftfulla raketen har gjort sitt jobb och satelliten är på väg bleknar mediernas uppmärksamhet och det är nu det tuffaste, mest kritiska arbetet på ESA kommer igång.

Personalen på ESOC arbetar dygnet runt för att säkerställa att den nyligen uppskjutna satelliten fungerar som förväntat i den hårda miljön uppe i rymden, och övervakar sedan noggrant uppdraget under flera månader eller decennier av vetenskaplig forskning.

Men kostnaderna för driften av ett satellituppdrag över hela dess livstid uppgår vanligtvis till högst 8 % av uppdragets totala budget. Den största delen av budgeten går till att bygga och testa satelliten och till att genomföra uppskjutningen.

Dessa 8%  används väl inom ESA.

ESA bygger, underhåller och uppgraderar infrastrukturen på marken för att skjuta upp rymduppdrag: kontrollrummen, markkontrollens styrsystem och spårningsstationer i yttre rymden är bara några av de mest synliga delarna. Dessa arbetar tillsammans med ”osedd” teknik från den europeiska industrin, inklusive affärskritisk programvara, nätverk, övervakningssystem och test- och valideringsanläggningar.

I kombination med industriell kompetens inom ett stort antal kompetensområden kan ESA utföra unika vetenskapliga uppdrag. Dessa färdigheter inkluderar flygkontroll, flygdynamik, programvaruutveckling, utformning av marksystem och mycket mer.

Att lägga de europeiska skattebetalarnas pengar på ESA:s markbaserade infrastruktur och expertgrupper är en utmärkt investering för högteknologiska jobb och jobb som skapar mervärde med starka fördelar som flödar tillbaka till ESA:s medlemsstater och som ger vår industri en konkurrenskraft av världsklass.

Cirka 60 % av ESOC:s årliga budget flödar tillbaka till den europeiska industrin och under de senaste decennierna har tusentals nya jobb och hundratals miljoner euro av ekonomisk aktivitet rivstartats av driftsrelaterade investeringar på ESA.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image