De weg naar ESA's Ministeriële Raad

The content in this website reflects the proposal that was put forward by ESA Director General Jan Wörner at the Space19+ Ministerial Council in November 2019. Member States endorsed this ambitious plan with record funding. Read more on the ESA website.

Science & Exploration

Verkennen & Ontdekken Het verkennen van ons zonnestelsel en het ontrafelen van de geheimen van het Universum

Wetenschap
Background image
Verkenning
Background image

Safety & Security

Toezicht & Beveiliging Toezicht op de ruimte en bescherming van onze planetaire omgeving

Ruimteweer
Background image
Aardscheerders
Background image
Ruimteschroot
Background image
Schone ruimte
Background image

Applications

Verbinden & Benutten Gebruikmaken van de ruimte ten voordele van de burgers en om de toekomstige uitdagingen op Aarde aan te gaan

Het observeren van de Aarde
Background image
De toekomst van telecommunicatie
Background image
De toekomst van navigatie
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Ontwerpen & Opereren De ruimte toegankelijk maken en toekomstige technologieën ontwikkelen

Toegang tot de ruimte
Background image
Operaties
Background image
Technologie
Background image
Basic Activities
Background image

ESA’s Ministeriële Raad

27-28 november 2019

ESA’s Ministeriële Raad, welke iedere twee tot drie jaar plaatsvindt, is een bijeenkomst van ESA’s lidstaten en waarnemers om te beslissen over nieuwe voorstellen en de financiering voor de volgende werkjaren van ESA. De volgende raad, genaamd 'Space19+', zal plaatsvinden in november 2019. De Europese ministers die bevoegd zijn voor ruimteactiviteiten zullen samenkomen in Sevilla (Spanje) om ESA’s visie te bepalen met betrekking de toekomst van Europa in de ruimte.
Space19+ zal een gelegenheid zijn voor het aansturen van Europa's ‘next generation’ ruimteambities en om de uitdagingen het hoofd te bieden die zowel de Europese sector als samenleving raken.
Dit voorstel omvat het plan van de directeur-generaal voor de ruimteprogramma's die na 2019 uitgevoerd moeten worden door het Agentschap en omvat alle aspecten van de ruimteactiviteiten: wetenschap en verkenning, applicaties, toegang tot de ruimte, operaties, onderzoek en ontwikkeling. Het brengt ESA ook in een wereldleiderspositie in het opkomende domein van ruimteveiligheid en -beveiliging.

Europese burgers en ruimteactiviteiten

Hoe ervaren Europeanen ruimtekwesties – een interactieve online Harris-studie voor ESA die op 20 en 21 december 2018 bij een steekproef van 5.227 Europeanen is uitgevoerd.
Heeft u persoonlijk een positieve of negatieve visie op ruimteactiviteiten?

9 Europeanen op 10 zeggen dat ze een positieve visie hebben op ruimteactiviteiten in het algemeen, waarvan één derde (33%) beweert een "zeer positieve" visie te hebben

  • Een zeer positieve visie
  • Een eerder positieve visie
  • Een eerder negatieve visie
  • Een zeer negatieve visie

Positieve visie: 90%
Negatieve visie: 10%

Hoe belangrijk is het, naar uw mening, dat Europese landen hun hulpbronnen voor ruimteactiviteiten samenbrengen?

9 op 10 vinden het belangrijk dat hun continent haar hulpbronnen voor ruimteactiviteiten samenbrengt, waarvan 49% dit "zeer belangrijk" vindt.

  • Zeer belangrijk
  • Enigszins belangrijk
  • Enigszins onbelangrijk
  • Zeer onbelangrijk

Belangrijk: 91%
Onbelangrijk: 9%

Deelnemers

22 ESA-lidstaten

ESA is een internationale organisatie met 22 lidstaten. Door het coördineren van de financiële en intellectuele hulpbronnen van haar leden kunnen programma's en activiteiten worden ontwikkeld die veel verder reiken dan de mogelijkheden van elk onafhankelijk Europees land.

FIBES, Sevilla, Spanje