Navigering i framtiden

Background image

6–7 % av EU:s BNP, vilket motsvarar mer än 800 miljarder  euro per år, beräknas förlita sig på satellitnavigering. Detta har blivit en del av den livsviktiga infrastrukturen i våra liv.

”Positionering, navigering och tid” (PNT) har utvecklats till en osynlig men väsentlig nytta som används inom många fler sektorer än enbart transport. Synkronisering av systemet tillhandahålls av satellitbaserad PNT och stödjer global kommunikation, banker och kraftanläggningar. Det ESA-ledda bildandet av Europas eget satellitnavigeringssystem Galileo, tillsammans med EGNOS augmentationsystem för säkerhetskritiska användningsområden såsom flyg har säkrat ett europeiskt icke-beroende och konkurrenskraft inom denna viktiga sektor.

 För att säkerställa en framtida kontinuitet är Galileo Transition, pågående program,  samt nästa generation av Galileo och EGNOS planeras via H2020-programmet tillsammans med Europeiska unionen. Men PNT sträcker sig utanför Galileo och EGNOS. ESA:s nya program för navigation, innovation och stöd, NAVISP, som förväntas utökas under Space19+, undersöker innovativa PNT-lösningar utöver den nuvarande standarden på satellitkonstellationer med medellång omloppsbana.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image