Tee esa nõukoguni ministrite tasemel

The content in this website reflects the proposal that was put forward by ESA Director General Jan Wörner at the Space19+ Ministerial Council in November 2019. Member States endorsed this ambitious plan with record funding. Read more on the ESA website.

Science & Exploration

Uurimine ja avastamine Meie Päikesesüsteemi avastamine ja Universumi saladuste väljaselgitamine

Teadus
Background image
Avastamine
Background image

Safety & Security

Jälgimine ja kaitsmine Kosmose jälgimine ja meie planeedikeskkonna kaitsmine

Kosmoseilm
Background image
Maalähedased objektid
Background image
Kosmoseprügi
Background image
Puhas kosmos
Background image

Applications

Inimeste ühendamine ja maale kasutoomine Kosmose kasutamine kodanike hüvanguks ning valmistumine maa tulevasteks probleemideks

Maa jälgimine
Background image
Telekommunikatsiooni tulevik
Background image
Navigatsiooni tulevik
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Disain ja rakendus Teeme kosmose ligipääsetavaks ja arendame tuleviku tehnoloogiaid

Juurdepääs kosmosele
Background image
Projektid
Background image
Tehnoloogia
Background image
Põhitegevus
Background image

Ministrite nõukogu

27–28. november 2019

ESA ministrite nõukogu toob iga kahe aasta järel kokku ESA liikmesriigid ja vaatlejad, et otsustada ESA järgmiste aastate töö uute ettepanekute ja rahastuse üle. Järgmine nõukogu, Space19+, toimub novembris 2019.Euroopa kosmosetegevuse eest vastutavad ministrid kogunevad Sevillas, Hispaanias, et otsustada, milline on ESA nägemus Euroopa kosmosetulevikust.
Space19+ on võimalus suunata Euroopa järgmise põlvkonna kosmoseambitsioone ning tegelda probleemidega, mis ei seisa ainult Euroopa kosmosesektori, vaid kogu Euroopa ühiskonna ees.
See ettepanek sisaldab peadirektori plaani agentuuri kosmoseprogrammide kohta, mis ulatuvad 2019. aastast edasi, ning hõlmab kõiki kosmosetegevuse aspekte: teadus ja avastused, rakendused, ligipääs kosmosele, projektid, uurimis- ja arendustegevus. Samuti asetab see ESA maailmas juhtivale positioonile kosmoseturvalisuse ja -ohutuse arenevas valdkonnas.

Eurooplased ja tegevus kosmoses

Kuidas tajuvad eurooplased kosmosega seotud küsimusi – Harris Interactive tegi 20. ja 21. detsembril 2018 ESA jaoks veebiuuringu, milles osales 5227 eurooplast.
Kas sinu isiklik suhtumine kosmosetegevusse on positiivne või negatiivne?

9 eurooplast 10-st ütleb, et nende suhtumine kosmosetegevusse üldiselt on positiivne, neist kolmandik (33%) väidab, et suhtub „väga positiivselt“.

  • Väga positiivne suhtumine
  • Mõneti positiivne suhtumine
  • Mõneti negatiivne suhtumine
  • Väga negatiivne suhtumine

Positiivne suhtumine: 90%
Negatiivne suhtumine: 10%

Kui oluline on sinu arvates see, et Euroopa riigid ühendavad oma ressursid kosmosetegevuse tarbeks?

9 eurooplast 10-st peab oluliseks seda, et nende maailmajagu ühendab oma ressursid kosmosetegevuse tarbeks, 49% neist peab seda „väga oluliseks“.

  • Väga oluline
  • Mõneti oluline
  • Mõneti ebaoluline
  • Väga ebaoluline

Oluline: 91%
Ebaoluline: 9%

Osalejad

22 ESA liikmesriiki

ESA on 22 liikmesriigiga rahvusvaheline organisatsioon. Liikmete rahalisi ja intellektuaalseid ressursse koordineerides suudab ESA võtta ette programme ja tegevusi, mida ei suudaks ükski Euroopa riik üksi.

FIBES, Sevillas, Hispaanias