Droga do rady esa na szczeblu ministerialnym

The content in this website reflects the proposal that was put forward by ESA Director General Jan Wörner at the Space19+ Ministerial Council in November 2019. Member States endorsed this ambitious plan with record funding. Read more on the ESA website.

Science & Exploration

Eksploracja i odkrycia Badanie Układu Słonecznego i odkrywanie tajemnic Wszechświata

Nauka
Background image
Eksploracja
Background image

Safety & Security

Monitorowanie i zabezpieczanie Monitorowanie przestrzeni kosmicznej i ochrona środowiska naturalnego naszej planety

Pogoda z kosmosu
Background image
Obiekty bliskie ziemi
Background image
Kosmiczne śmieci
Background image
Czysty kosmos
Background image

Applications

Łączenie i czerpanie korzyści Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla populacji i sprostanie przyszłym wyzwaniom na Ziemi

Obserwacje ziemi
Background image
Przyszłość telekomunikacji
Background image
Przyszłość nawigacji
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Projektowanie i eksploatacja Poprawa dostępności przestrzeni kosmicznej i rozwój technologii na przyszłość

Dostęp do przestrzeni kosmicznej
Background image
Działalność
Background image
Technologia
Background image
Działalność podstawowa
Background image

Rada ESA

27–28 listopada 2019 r.

Rada ESA gromadzi co dwa lub trzy lata przedstawicieli państw członkowskich ESA i obserwatorów, którzy podejmują decyzje w sprawie nowych wniosków i finansowania na kolejne lata pracy ESA. Kolejne spotkanie, o nazwie „Space19+”, odbędzie się w listopadzie 2019 r. Europejscy ministrowie odpowiedzialni za działania związane z przestrzenią kosmiczną spotkają się w Sewilli w Hiszpanii, aby podjąć decyzję w sprawie wizji ESA dotyczącej przyszłości Europy w przestrzeni kosmicznej.
Space19+ będzie okazją do ukierunkowania europejskich ambicji „nowej generacji” w przestrzeni kosmicznej i sprostania wyzwaniom stojącym nie tylko przed europejskim sektorem kosmicznym, ale także przed całym społeczeństwem europejskim.
Propozycja ta obejmuje plan Dyrekcji Generalnej dotyczący programów kosmicznych, które mają być realizowane przez Agencję po 2019 r., i zawiera wszystkie aspekty działań związanych z przestrzenią kosmiczną: naukę i badania, zastosowania, dostęp do przestrzeni kosmicznej, operacje, badania i rozwój. Stawia także ESA w światowej czołówce w kiełkującej dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przestrzeni kosmicznej.

Europejczycy a działalność związana z przestrzenią kosmiczną

Jak Europejczycy postrzegają kwestie związane z przestrzenią kosmiczną – badanie Harris Interactive dla ESA przeprowadzone online w dniach 20 i 21 grudnia 2018 r. na próbie 5227 Europejczyków.
Czy Pana/Pani opinia na temat działalności w przestrzeni kosmicznej jest pozytywna czy negatywna?

9 na 10 Europejczyków ogólnie pozytywnie ocenia działania w przestrzeni kosmicznej, z czego jedna trzecia (33%) ma „bardzo pozytywną” opinię

  • Bardzo pozytywna
  • Raczej pozytywna
  • Raczej negatywna
  • Bardzo negatywna

Pozytywna opinia: 90%
Negatywna opinia: 10%

Jak ważne jest, Pana/Pani zdaniem, aby kraje europejskie połączyły swoje zasoby, by realizować działania w przestrzeni kosmicznej?

9 na 10 Europejczyków uważa, że istotne jest, aby ich kontynent połączył swoje zasoby na działania związane z przestrzenią kosmiczną, z czego 49% uważa to za „bardzo istotne”.

  • Bardzo istotne
  • Raczej istotne
  • Raczej nieistotne
  • Wcale nie ważne

Istotne: 91%
Nieistotne: 9%

Uczestnicy

22 państwa członkowskie ESA

ESA jest organizacją międzynarodową zrzeszającą 22 państwa członkowskie. Koordynując zasoby finansowe i intelektualne swoich członków realizuje programy i działania wykraczające daleko poza zakres dostępny dla jakiegokolwiek pojedynczego państwa europejskiego.

FIBES, Sewilli, Hiszpanii