Grundläggande aktiviteter

Background image

Oavsett om det handlar om att styra en rymdfarkost i omloppsbana runt jorden med en hastighet på 8 km/sekund, eller att driva det största satellittestcentret i Europa, omfattar den grundläggande verksamhet ett stort antal ESA  faciliteter som möjliggör allt detta, men de förblir för det mesta osynliga eftersom de utför sitt arbete – och de gör det bra.

Det handlar om allt ifrån utvecklingslaboratorier, markstationer och anläggningar för övervakning av uppdrag till teknikutvecklingsinsatser i tidigt skede över hela Europa, åtgärder för att stödja innovation och standardisering och IT-infrastruktur.

De inkluderar även instrument för att utveckla, bevara och sprida kunskap för europeisk kapacitetsutveckling och hållbar tillväxt.

Att investera i grundläggande aktiviteter innebär att man skapar möjlighet för Europa att utveckla och avfyra nästa generations avancerade uppdrag som kommer att göra det möjligt för forskarna att upptäcka ny kunskap om universums mest avlägsna delar eller miljön här på vår hemplanet.

Detta innebär att främja innovation och öka konkurrenskraften i den europeiska industrin på den globala marknaden, och det innebär att säkerställa ESA:s gemensamma infrastruktur och expertis, fortsätta att möjliggöra tillgänglighet för de mest komplexa och krävande testerna och analyserna till alla företag, stora som små, så att de kan få tillgång till laboratorier och kompetens av världsklass.

Tidig forskning och utveckling som möjliggörs via grundläggande aktiviteter stimulerar industrin att utveckla bättre idéer, att tänka ut smartare uppdrag i rymden och förbättra livet på jorden. Världsledande kommersiella initiativ är beroende av europeiska produkter som utvecklats med den teknik som främjas av ESA.

En kraftig förstärkning av ESA:s grundläggande verksamhet är det mest effektiva sättet att gynna  rymdorganisationens alla uppdrag och program, vilket innebär att framtida utveckling kan förverkligas.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image