Vejen til ESA’s rådsmøde på ministerniveau

The content in this website reflects the proposal that was put forward by ESA Director General Jan Wörner at the Space19+ Ministerial Council in November 2019. Member States endorsed this ambitious plan with record funding. Read more on the ESA website.

Science & Exploration

Udforskning & Opdagelse Udforskning af vort Solsystem og indsigt i Universets hemmeligheder

Videnskab
Background image
Udforskning
Background image

Safety & Security

Overvågning & Sikring Overvågning af rummet og beskyttelse af vort planetariske miljø

Vejret i rummet
Background image
Genstande nær Jorden
Background image
Vragrester i rummet
Background image
Et rent rum
Background image

Applications

Tilslutnng & Fordele Anvendelse af rummet til fordel for borgerne og for at leve op til fremtidens udfordringer på Jorden

Observering af Jorden
Background image
Telekommunikationens fremtid
Background image
Navigationens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & Drift Et tilgængeligt rum og udvikling af teknologier for fremtiden

Adgang til rummet
Background image
Operationer
Background image
Teknologi
Background image
Basale aktiviteter
Background image

ESA’s ministerkonference

27.-28. november 2019

ESA’s ministerkonference fører ESA’s medlemsstater og observatører sammen hvert andet eller tredje år for at tage beslutninger om nye forslag og finansiering af ESA’s næste arbejdsår. Det næste, som kaldes ”Space19+”, vil blive afholdt i november 2019. Europæiske ministre, som er ansvarlige for rumaktiviteter, samles i Sevilla, Spanien, for at tage beslutning om ESA’s vision af Europas fremtid i rummet.
Space19+ er en mulighed for at lede Europas ambitioner for ”næste generation” i rummet, og takle de udfordringer, som ikke alene den europæiske rumsektor står over for men også det europæiske samfund i sin helhed.
Dette forslag omfatter Generaldirektørens plan for rumprogrammer, som skal gennemføres af Rumorganisationen efter 2019 og dækker alle rumaktiviteternes aspekter: videnskab og udforskning, applikationer, adgang til rummet, operationer, forskning og udvikling. Det sætter også ESA i en førende position på et verdensplan i det nye felt med rumsikkerhed og -tryghed.

Europæere og rumaktiviteter

Hvordan opfatter europæere spørgsmål i forbindelse med rummet – en interaktiv Harris undersøgelse for ESA, som blev kørt online den 20. og 21. december 2018 med deltagelse af 5.227 europæere.
Har du personligt en positiv eller negativ opfattelse af rumaktiviteter?

9 ud af 10 europæere siger, at de har en positiv opfattelse af rumaktiviteter helt generelt, hvoraf en tredjedel (33%) erklærer, at de har en “meget positiv” opfattelse

  • En meget positiv opfattelse
  • En ret positiv opfattelse
  • En ret negativ opfattelse
  • En meget negativ opfattelse

Positiv opfattelse: 90%
Negativ opfattelse: 10%

Hvor vigtig er det efter din mening, at europæiske lande slår deres ressources til rumaktiviteter sammen?

9 ud af 10 europæere anser det for vigtigt, at deres lande slår deres ressourcer til rumaktiviteter sammen, hvoraf 49% anser dette for at være “meget vigtigt”.

  • Meget vigtigt
  • Ret vigtigt
  • Ret uvigtigt
  • Slet ikke vigtigt

Vigtigt: 91%
Uvigtigt: 9%

Deltagere

22 ESA-medlemsstater

ESA er en international organisation med 22 medlemsstater. Den iværksætter programmer og aktiviteter, som rækker langt ud over hvert enkelt europæisk lands muligheder ved at koordinerede sine medlemmers finansielle og intellektuelle ressourcer.

FIBES, Sevilla, Spanien