”Clean Space”

Background image

Efter mer än 60 år av rymdfärder, finns cirka 5 000 satelliter kvar i omloppsbana runt vår planet i dag. Endast omkring 1 950 är i  bruk – mer än 60 % är övergivna, och kommer sannolikt att explodera och skicka iväg skrot i ekonomiskt och vetenskapligt viktiga omloppsbanor. Detta kommer att göra att de 900 000 skrotföremål som nu finns i omloppsbanan ökar ytterligare, något som kan skada eller till och med förgöra en fungerande satellit.

2018 värderades den globala rymdekonomin – en möjliggörare för världsekonomin – till 345 miljarder USD. All förlust av fri och öppen användning av rymden på grund av okontrollerad skräptillväxt kan lamslå mänsklighetens framtid.

Studier har visat att den nedskräpade miljön kan stabiliseras när riktlinjer för skräpbegränsning implementeras till fullo och omkring fem stora, nedlagda satelliter eller övre steg tas ur sin omloppsbana från de mest trafikerade banorna varje år.

ESA vidtar åtgärder för att, tillsammans med den europeiska industrin,utveckla en ny design av rymdfarkoster, således skapa ett utbud avfarkoster som kan utföra  olika  typer av komplexa uppgifter i rymden som att tanka satelliter av högt värde, installera ny utrustning på dem och även vid behov ta dem ur sin omloppsbana.

Marknaden för den typen av ”serviceuppdrag i omloppsbanan” uppskattades till enbart 10 miljoner USD under 2016, men efterfrågan ökar exponentiellt.

Dessutom vidtar ESA åtgärder för att utveckla teknik, mjukvara och sensorer som hjälper framtida uppdrag att från början inte generera skrot överhuvudtaget. Denna teknik kallas ”CleanSat” och den kommer minska bildandet av skrot och säkerställa att de europeiska reduceringsriktlinjerna följs.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image