Cesta na radu esa na ministerské úrovni

The content in this website reflects the proposal that was put forward by ESA Director General Jan Wörner at the Space19+ Ministerial Council in November 2019. Member States endorsed this ambitious plan with record funding. Read more on the ESA website.

Science & Exploration

Objevování a bádání Objevování naší sluneční soustavy a poodhalování tajemství vesmíru

Věda
Background image
Objevování
Background image

Safety & Security

Monitorování a zabezpečení Monitorování vesmíru a ochrana našeho planetárního prostředí

Kosmické počasí
Background image
Objekty v blízkosti země
Background image
Kosmické smetí
Background image
Čistý vesmír
Background image

Applications

Propojení a přínosy Využívání vesmíru ve prospěch obyvatel a pro řešení budoucích problémů Země

Pozorování země
Background image
Budoucnost telekomunikací
Background image
Budoucnost navigace
Background image
Navazující průmysl
Background image

Enabling & Support

Vývoj a provoz Zpřístupnění vesmíru a vývoj technologií pro budoucnost

Přístup do vesmíru
Background image
Provoz
Background image
Technologie
Background image
Základní aktivity
Background image

Ministerské rady ESA

27.–28. listopad 2019

Ministerské rady ESA každé dva až tři roky svolávají členské státy a pozorovatele ESA, aby rozhodli o nových návrzích a financování pro budoucí činnost ESA. Další konference dostala název „Space19+“ a bude se konat v listopadu 2019. Evropští ministři, kteří mají na starosti vesmírné aktivity, se sejdou ve španělské Seville a budou rozhodovat o vizi ESA týkající se budoucnosti Evropy v kosmu.
Space19+ bude příležitostí pro nasměrování kosmických ambicí „příštích generací“ a věnovat se výzvám, kterým čelí nejen celý evropský kosmický segment, ale i celá evropská společnost.
Tento návrh zahrnuje plán generálního ředitele ESA, který plánuje kosmické programy agentury po roce 2019 a pokrývá všechny aspekty vesmírných aktivit: vědu i průzkum, aplikace, přístup do vesmíru, operace, výzkum i vývoj. Navíc staví ESA do pozice světového lídra na nově vznikajícím poli vesmírné bezpečnosti.

Evropané a vesmírné aktivity

Jak Evropané vnímají problémy týkající se kosmu – studie Harris Interactive pro Evropskou kosmickou agenturu vypracovaná online 20. a 21. prosince 2018 na vzorku 5 227 Evropanů.
Jak vy osobně vnímáte kosmické aktivity, pozitivně nebo negativně?

9 z 10 Evropanů odpovědělo, že kosmické aktivity vnímají všeobecně pozitivně a z toho třetina (33 %) dokonce „velmi pozitivně“

  • Velmi pozitivně
  • Spíše pozitivně
  • Spíše negativně
  • Velmi negativně

Pozitivně: 90%
Negativně: 10%

Jak je podle vašeho názoru důležité, že evropské země spojují své prostředky na vesmírné aktivity?

9 Evropanů z 10 považuje za důležité, že jejich kontinent spojuje své prostředky na vesmírné aktivity, a 49 % z nich to vnímá jako „velmi důležité“.

  • Velmi důležité
  • Spíše důležité
  • Spíše nedůležité
  • Velmi nedůležité

Důležité: 91%
Nedůležité: 9%

Účastníci

22 členských států ESA

ESA je mezinárodní organizace s 22 členskými státy. Díky koordinaci finančních a duševních zdrojů svých členů realizuje programy a aktivity, které sahají daleko nad rámec schopností jakékoli samostatné evropské země.

FIBES, ve španělské Seville