Observation av jorden

Background image

Att ta pulsen på vår planet från rymden

Jordobservation är  är mycket viktig i strävan att förstå och övervaka miljöfrågor och klimatförändringar, uppnå målen för hållbar utveckling som exempelvis livsmedels- och sötvattenbehoven hos en växande global befolkning, hålla jämna steg med efterfrågan på exakta uppgifter för att matcha dagens tempo, bygga ett motståndskraftigt samhälle och en stark europeisk ekonomi och mer därtill.

ESA:s program FutureEO är ett koncentrat av forskning, utveckling och innovation i Europa. Det gör det möjligt att genomföra viktig forskning inom ny satellitmätningsteknik och banbrytande vetenskapsuppdrag såsom Earth Explorers. Denna utveckling banar väg för operativa uppdrag såsom Copernicus Sentinels som kontinuerligt tillhandahåller viktiga offentliga informationstjänster med uppgifter sedan årtionden. FutureEO gör det också möjligt att utveckla metrologiska uppdrag i världsklass i samarbete med Eumetsat, och data från dessa uppdrag utgör grunden i de väderprognoser som allmänheten litar på. Programmets framåtblickande tillvägagångssätt – banbrytande betydelsefulla nya uppdrag och utveckling av omvälvande teknik som SmallSats och artificiell intelligens – ser till att investeringarna ger högsta avkastning, särskilt inom sektorer nedströms. Det har uppskattats att varje euro som investeras i FutureEO leder till BNP-tillväxt på 3,8 euro i ESA:s medlemsstater. De terabyte med gratis data- och informationstjänster som levereras varje dag inom det EU-ledda Copernicus-programmet, där ESA implementerar rymdkomponenter inklusive det toppmoderna Sentinel-uppdraget, stödjer genomförandet av EU:s politik, bidrar till att förbättra liv och gynnar ekonomin.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image