Vägen till ESA:s råd på ministernivå

The content in this website reflects the proposal that was put forward by ESA Director General Jan Wörner at the Space19+ Ministerial Council in November 2019. Member States endorsed this ambitious plan with record funding. Read more on the ESA website.

Science & Exploration

Utforska & upptäcka Utforska vårt solsystem och avslöja universums hemligheter

Vetenskap
Background image
Utforskning
Background image

Safety & Security

Övervakning & skydd Rymdövervakning och skydd av miljön på vår planet

Rymdväder
Background image
Jordnära objekt
Background image
Rymdskrot
Background image
”Clean Space”
Background image

Applications

Anslutning och användning Använda rymden till gagn för medborgarna och för att möta framtida utmaningar på jorden

Observation av jorden
Background image
Telekommunikationens framtid
Background image
Navigering i framtiden
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design & drift Att göra rymden tillgänglig och utveckla teknik för framtiden

Tillgång till rymden
Background image
Drift
Background image
Teknik
Background image
Grundläggande aktiviteter
Background image

ESA:s ministerråd

27–28 november 2019

ESA:s ministerråd sammanför ESA:s medlemsstater och observatörer vart annat eller vart tredje år för att fatta beslut om nya förslag och finansiering av ESA:s kommande arbete. Nästa möte, som kallas ”Space19+”, kommer att hållas i november2019. Europeiska ministrar med ansvar för rymdverksamheten samlas i Sevilla, Spanien för att fatta beslut om ESA:s vision för Europas framtid i rymden.
Space19+ kommer att vara en möjlighet att styra Europas framtida rymdambitioner samt att ta itu med utmaningar inte bara inom den europeiska rymdsektorn men även inom det europeiska samhället som helhet.
Förslaget innehåller generaldirektörens plan för rymdprogram som skall utföras av europeiska rymdorganisationen efter år 2019, och täcker samtliga aspekter av rymdverksamheten: vetenskap och utforskning, tillämpningsområden, tillgång till rymden, drift, forskning och utveckling. Det sätter också ESA i en världsledande position inom det framväxande området rymdsäkerhet.

Européernas förhållande till rymdaktiviteter

Hur européerna uppfattar frågor som rör rymden - en Harris Interactive-studie för ESA som genomfördes på nätet den 20 och 21 december 2018 på ett urval av 5 227 européer.
Har du personligen en positiv eller negativ syn på rymdverksamheten?

9 européer av 10 säger att de har en positiv syn på rymdverksamhet i allmänhet, varav en tredjedel (33 %) hävdar att de har en ”mycket positiv” syn

  • En mycket positiv syn
  • En någon positiv syn
  • En någon negativ syn
  • En mycket negativ syn

Positiv syn: 90%
Negativ syn: 10%

Enligt din åsikt, hur viktigt är det att de europeiska länderna samlar sina resurser för rymdverksamheten?

9 européer av 10 anser att det är viktigt att deras kontinent samlar sina resurser för rymdverksamhet, varav 49 % anser det vara ”mycket viktigt”.

  • Mycket viktigt
  • Ganska viktigt
  • Ganska oviktigt
  • Inte alls viktigt

Viktigt: 91%
Oviktigt: 9%

Deltagarna

ESA:s 22 medlemsstater

ESA är en internationell organisation med 22 medlemsstater. Genom att samordna de finansiella och intellektuella resurserna för sina medlemmar, kan program och aktiviteter genomföras långt utanför ramen för ett enskilt europeiskt land.

FIBES, Sevilla, Spanien