Vitenskap

Background image

Vitenskap er det grunnleggende temaet for ESA. Det ligger i DNA-et som knytter alle våre aktiviteter sammen. Vitenskap ligger i hjertet av prosessen der oppdagelser gjøres om til teknologisk innovasjon, som igjen fører til nye vitenskapelige resultater og enda mer innovasjon. Røntgenteknologien ville ikke vært mulig uten kunnskapen vår om atomer og radioaktivitet. På samme måte ville moderne ultra-presis navigering fra verdensrommet ikke vært mulig uten forståelsen av generell relativitet. Vitenskapen er det som driver fremgangsrike og kunnskapsbaserte samfunn. Vitenskap, særlig romforskning, tiltrekker seg også de beste unge talentene som holder denne prosessen i gang.

ESAs vitenskapsprogram ønsker å gi det europeiske vitenskapelige fellesskapet de beste verktøyene for å opprettholde og utvide sitt globale lederskap. Landingene med Rosetta og Philae på Comet 67P, LISA Pathfinder, den første romferden innen gravitonastronomi og høypresisjonsastronomi fra Gaia, er bare noen av de første prestasjonene oppnådd av ESAs romforskning.

De fleste av disse ekspedisjonene i verdensklasse ble utarbeidet for to tiår siden, med en vesentlig høyere finansiering sammenlignet med det som var tilgjengelig, spesielt i det siste tiåret, som så en lavere finansiering. For å opprettholde Europas globale ledelse ber ESAs Science Programme om en betydelig økning i finansieringen, med 20 % under Space19+. Dette vil gi oss en mulighet til å drive Athena og LISA samtidig for å undersøke det elektromagnetiske og gravitasjonsmessige «fotavtrykket» i sammenslåinger av svarte hull, slik at vi kan lære mer om hvordan universet har utviklet seg. Med disse midlene vil vi også kunne sende en ekspedisjon til «iskjempene», planetene Neptun og Uranus, for å forstå, ikke bare solsystemet vårt, men også utviklingen av andre solsystemer og potensielt finne flere planeter som ligner mer på jorden.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image