Fremtidens telekommunikasjon

Background image

For Space19+ har ESA identifisert flere viktige områder der Europas industri må fornyes for å kunne konkurrere globalt og levere samfunnsmessige og økonomiske fordeler til innbyggerne sine.

Satellittkommunikasjon er grunnlaget for nesten hele hverdagen vår. Et viktig område for innovasjon er integreringen av romressurser i forberedelsesfasen til 5G, for å kunne innfri løftet om verdensomspennende sammenkobling. 5G åpner opp et hav av nye forretningsmuligheter når det gjelder «tingenes internett», tilkobling innen automatisert transport og logistikk, media og kringkasting og offentlige sikkerhetstiltak.

De sikre «stordata»-egenskapene til optisk kommunikasjon gjør 5G til fremtiden innen satellittkommunikasjon – et område der Europas industri allerede er verdensledende. Ytterligere investering i disse mulighetene vil gjøre at Europa forblir nyskapende innen global telekommunikasjon.

Et annet viktig utviklingsområde er å sikre fremtidens kommunikasjonstjenester for myndighetene. Satellittkommunikasjon kan øke sikkerheten og tryggheten på jorden ved å overføre viktig informasjon og sørge for at privat informasjon holdes trygg. Slik kommunikasjon kan også hjelpe når tiltak her på jorden mislykkes, for eksempel nødresponsen ved naturkatastrofer.

ESA planlegger å styrke støtten sin til innovasjon innen produkter, tjenester, bruksområder og omfattende samarbeid med bransjen for å bidra til å stimulere konkurransesprangene fremover med samfunnsmessig og økonomisk innvirkning.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image