Tilgang til verdensrommet

Background image

Hvordan ville verden sett ut hvis det ikke eksisterte infrastruktur for transport? Uten veier, jernbaner eller flyplasser ville vi ikke kunne reise langt fra hjemmene våre. Folk ville forblitt isolert i sine småbyer, omtrent som livet før 1800-tallet.

Når det gjelder rominfrastruktur, er vi i de tidlige stadiene av en transportrevolusjon. Nye markeder dukker opp, og ESAs direktorat for romfart sørger for at europeiske industrier kommer til å lede an i disse nye romtransportmarkedene. Til syvende og sist gjør vi at romtransport kan bli like vanlig i fremtiden som lufttransport er i dag.

Romteknologi spiller en viktig rolle i det daglige livet vårt. Tjenester som telekommunikasjon, meteorologi og navigering er usynlige, men livsviktige verktøy som vi bruker hver dag, og de avhenger av bruken av europeiske satellitter. Fra dette perspektivet er det til Europas beste interesse, både økonomisk, forsvarsmessig og vitenskapelig, å ha autonom tilgang til verdensrommet til enhver tid, uten å være avhengig av at andre byråer skyter disse satellittene opp i bane. Med bærerakettene våre Ariane og Vega garanterer ESA pålitelig tilgang til verdensrommet for Europa.

Under Space19+ vil ESA Space Transportation foreslå programmer som vil fortsette å sikre Europas tilgang til verdensrommet og øke konkurranseevnen til Europas romtransportbransje ved å:

  • styrke konkurranseevnen til Ariane 6 og Vega-C, spesielt gjennom fremskritt i andretrinn-delen av utviklingen
  • fullføre utviklingen av Space Rider – ESAs gjenbrukbare romfartøy
  • støtte kommersielt levedyktige ideer fra europeisk industri for å åpne opp nye romtransportmarkeder, ved å støtte forslag til privatledede og privatfinansierte romtransporttjenester, med innledende fokus på oppskytningstjenester basert på små bæreraketter (microlaunchers).

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image