Objekter i nærheten av jorden

Background image

Selv et relativt lite asteroidenedslag kan føre til en dødelig, humanitær krise. Noen asteroider er svært store, over 1 km lange, og kan forårsake enorme ødeleggelser på hele kloden hvis de skulle treffe jorden, men antallet asteroider på denne størrelsen er ganske lite, og mer enn 90 % av disse antas å være oppdaget. Heldigvis er det ingen fare for at noen av disse skal treffe jorden.

Det er imidlertid beregnet at minst 40 000 mindre asteroider går i bane rundt jorden, og færre enn 20 % av disse er blitt oppdaget. I 2013 eksploderte et objekt som antas å være nesten 20 m i diameter, over Tsjeljabinsk i Russland. Objektet skadet 7200 bygninger og omtrent 1500 mennesker. Det anslås at slike tilfeller oppstår med noen tiårs mellomrom.

Alle asteroidenedslag truer viktig infrastruktur – tettsteder, byer og flyplasser som brukes i hele Europa til daglige økonomiske aktiviteter. I tillegg ville et nedslag hatt globale økonomiske ringvirkninger med skader til milliarder av euro.

I samarbeid med den europeiske bransjen utvikler ESA et automatisert teleskop for å utføre nattlige undersøkelser av himmelen – det første teleskopet i et fremtidig nettverk som automatisk detekterer mulige nye objekter nær kloden og som følges opp av mennesker. Ett slikt teleskop koster bare 3 % av det som europeerne bruker på tilbehør til kjæledyr hvert år.

Organisasjonen planlegger også en ny ekspedisjon, Hera, som vil bevise teknikker for baneendring av asteroider i bane. Dette vil styrke menneskehetens mulighet for overlevelse over lang tid.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image