Navigeringens fremtid

Background image

Omtrent 6–7 % av BNP i Europa, som tilsvarer mer enn 800 milliarder euro årlig, anslås å være avhengig av satellittnavigasjon. Den har blitt en del av den kritiske infrastrukturen i alles liv.

«Posisjon, navigasjon og tid» (PNT) har utviklet seg til et usynlig, men viktig verktøy som betjener mange flere sektorer enn bare transport. Systemsynkroniseringen som leveres av satellittbasert PNT, underbygger globale kommunikasjons-, bank- og kraftsystemer. ESAs etablering av Europas eget satellittnavigasjonssystem Galileo, sammen med EGNOS-systemet for forbedret nøyaktighet for sikkerhetskritiske bruksområder, for eksempel luftfart, har sikret europeisk uavhengighet og konkurransedyktighet i denne viktige sektoren.

For å utvide det i fremtiden pågår Galileo Transition Programme, og neste generasjons Galileo og EGNOS planlegges gjennom H2020-programmet sammen med EU. Men PNT er mer enn bare Galileo og EGNOS. ESAs nye program for navigering, innovasjon og støtte, NAVISP, som skal utvides under Space19+, undersøker innovative PNT-løsninger utover den nåværende standarden for mellomstore satellittsammenstillinger i bane rundt jorden.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image