Teknologi

Background image

ESAs direktorat for teknologi, ingeniørarbeid og kvalitet utvikler innovative teknologier for å gjøre fremtidige romekspedisjoner mulig og øke den internasjonale konkurranseevnen til Europas romsektor. Et europeisk nettverk av romlaboratorier, spesialistteam og kontinentets største testsenter for satellitter kan benyttes av både ESA-programmene og selskap fra medlemslandene, støttet gjennom ESA Basic Activities.

For Space19+ forutsettes det et høyere investeringsnivå for å fornye disse FoU-ressursene i verdensklasse. Den nyeste utviklingen innen digitalteknikk og avanserte produksjonsteknikker blir brukt til å skjerpe den europeiske konkurranseevnen.

Det høres kanskje rart ut, men måten ESA fornyer på vil også bli fornyet, ved å oppnå 30 % raskere utvikling og bruk av nye teknologier, dobling av antallet nyskapninger som er klare for bruk innen 2021 og firedobling av dette antallet innen 2024. En 30 % forbedring i romfartøyenes utviklingstid er også et mål innen 2023, gjennom innføringen av digitale ingeniørteknologier.

Teknologier blir utviklet for å gi en størrelsesorden med forbedring i kostnadseffektiviteten med hver ny generasjon av romsystemer. Romsystemenes motstandsdyktighet mot datainnbrudd og forfalskning blir forsterket med forbedret teknologi for nettsikkerhet, som fremskynder innføringen i økonomien på jorden. Det fysiske rommet vil også bli gjort sikrere ved å reversere trenden av Europas romsøppel innen 2030.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image