Romvær

Background image

Det er vanskelig å forstå kraften til solen, en ball med varm gass som er 1,3 millioner ganger større enn jorden. Den avgir konstant solvind, en strøm med energiske atompartikler, og regelmessig slynger solen vår ut koronamasseutbrudd, kolossale utbrudd av solplasma som kastes ut i rommet.

Ekstreme solhendelser – raske plasmaskyer eller høyhastighets solvindstrømmer – forstyrrer planetens beskyttende magnetfelt og skaper geomagnetiske stormer på jorden. En slik hendelse inntraff i 1859, noe som forårsaket spektakulært nordlys og overoppheting av telegraflinjer, men hendelsen forårsaket ikke varige skader på den enkle teknologien som da var i bruk.

I dag kan en stor solhendelse alvorlig forstyrre eller skade systemer fra det 21. århundre som er viktige for Europas daglige økonomiske funksjon, for eksempel navigerings- og telekomsatellitter eller strømnett og kommunikasjonstjenester. Ifølge nye beregninger kan en enkelt, stor romværhendelse koste Europa 15 milliarder euro. Til og med helt vanlige solenergiaktiviteter kan gå økonomisk ut over satellitter og infrastruktur på bakken.

Vi kan ikke kontrollere solen vår, men varsler i rett tid – slik som varslene som skal aktiveres av ESAs fremtidige Lagrange-ekspedisjon for solvarsling – gjør det mulig for sivile myndigheter og kommersielle aktører å iverksette vernetiltak, hjelpe til med å minimere økonomisk tap og unngå en katastrofe som påvirker oss alle.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image