Romsøppel

Background image

Romsøppel er det utilsiktede resultatet av over seks tiår med bemannede romfartsekspedisjoner, og skyldes i grove trekk oppløsning, eksplosjoner eller kollisjoner av de ca. 8950 satellittene som har vært i bane siden 1957.

I dag anslår ESA at det er over 900 000 romobjekter større enn 1 cm i bane. Alle treff med en fungerende satellitt kan forårsake skade og kan tvinge prosjekter eller ekspedisjoner til å stoppe.

Når individuelle satellitter ødelegges eller spesifikke sonder går tapt på grunn av en ukontrollert økning av romsøppel, kan det ha en ødeleggende effekt på Europas økonomiske aktiviteter i verdensrommet, med en direkte verdi på over 8 milliarder euro og alvorlig innvirkning på den globale økonomien.

I dag bruker globale satellittoperatører 14 millioner euro årlig på å unngå skade fra romsøppel med manøvreringer, men flere enn 99 % av disse tilfellene er falske varsler. I løpet av de nærmeste årene kommer kommersialisering av verdensrommet til å ta av, og «Space 4.0» innebærer massive utplasseringer av små satellitter og store sammenstillinger fra nye kommersielle aktører. Dette vil generere flere hundre tusen kollisjonsadvarsler hver uke for operatører av satellittsammenstillinger, mange ganger flere advarsler enn nå.

ESA har som mål å utvikle teknologier for å automatisere kollisjonsadvarsler, gi svært nøyaktig banedata og redusere eller fjerne romsøppel, åpne et verdifullt, nytt jobbskapende marked for europeisk industri, som vil opparbeide seg konkurransefortrinn på det globale markedet.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image