Operasjoner

Background image

Alle liker å se den spektakulære, heftige oppskytningen av en ny ekspedisjon. Men når den kraftige raketten har gjort jobben sin, er satellitten på vei og medienes søkelys svekkes. Det er nå noe av det tøffeste og mest kritiske arbeidet hos ESA starter.

Teamene på ferdskontrollsenteret ESOC jobber døgnet rundt for å sikre at den nylig oppskutte satellitten fungerer som forventet i det tøffe miljøet i verdensrommet. Deretter følger teamene nøye med på ekspedisjonen i mange måneder eller til og med tiår med vitenskapelig forskning.

Likevel utgjør kostnadene for driften av en satellittekspedisjon i løpet av levetiden som regel ikke mer enn 8 % av det totale driftsbudsjettet, hvorav mesteparten er tildelt byggingen og testingen av satellitten og anskaffelse av oppskytningsrettigheter.

Denne lille prosentandelen strekker til i ESAs hender.

ESA bygger, vedlikeholder og oppgraderer infrastrukturen på bakken for romferder: kontrollsentrene, romferdssystemer og sporingsstasjoner for det fjerne verdensrom er bare noen av de mest synlige elementene. Disse fungerer sammen med «usett» teknologi hentet fra europeisk industri, inkludert driftskritisk programvare, nettverk, overvåkingssystemer og test- og valideringsfasiliteter.

Sammen med industriell ekspertise på tvers av et enormt spekter av ferdigheter, er ESA i stand til å starte vitenskapelige oppdrag som første aktør. Disse ferdighetene omfatter flykontroll, flydynamikk, programvareteknikk, design av bakkesystemer og mange andre.

Penger fra europeiske skattebetalere som brukes gjennom ESA på bakkeinfrastruktur og ekspertteam, er en utmerket investering i høyteknologiske, verdiskapende arbeidsplasser, med sterke fordeler som tilbakeføres til ESAs medlemsland og gir industrien vår et konkurransefortrinn i verdensklasse.

Omtrent 60 % av det årlige budsjettet hos ESOC flyter tilbake til europeisk industri, og i de siste tiårene har tusenvis av nye arbeidsplasser og flere hundre millioner euro i økonomisk aktivitet blitt stimulert av driftsrelaterte investeringer hos ESA.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image