Rent verdensrom

Background image

Etter mer enn seks tiår med romfart er det nå omtrent 5000 satellitter i bane rundt planeten vår. Bare ca. 1950 av disse er i tjeneste – mer enn tre femtedeler er tatt ut av drift og kan eksplodere, samtidig som delene slynges i baner som kan koste dyrt, både økonomisk og vitenskapelig. Dette kommer i tillegg til de allerede 900 000 delene med romsøppel som nå er i bane, noe som kan skade eller til og med ødelegge en fungerende satellitt.

I 2018 ble den globale romøkonomien – en tilrettelegger for verdensøkonomien – verdsatt til 345 milliarder dollar. All tap av fri og åpen bruk av verdensrommet på grunn av ukontrollert romsøppel skader menneskehetens fremtid.

Undersøkelser har vist at romsøppelmiljøet kan stabiliseres når det implementeres retningslinjer for håndtering av søppel og omtrent fem store, defekte satellitter eller lignende store deler fjernes fra de mest travle rombanene hvert år.

ESA iverksetter tiltak for å utvikle, sammen med europeisk industri, en ny type romfartøydesign, en rekke kjøretøy som kan utføre alle typer komplekse oppgaver i rommet, for eksempel påfylling av drivstoff på satellitter av høy verdi, montere nytt utstyr på dem og til og med fjerne dem fra bane når dette kreves.

Markedsverdien av slike banetjenester ble anslått til bare 10 millioner dollar i 2016, men etterspørselen vokser eksponentielt.

Det viktigste er at ESA iverksetter tiltak for å utvikle teknologier, programvarer og sensorer som vil bidra til at fremtidige ekspedisjoner ikke lenger skaper romsøppel i utgangspunktet. Denne teknologien, som kalles «CleanSat», vil redusere dannelsen av søppel og forbedre europeisk samsvar med retningslinjer for begrensning av skader.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image