Downstream

Background image

For å posisjonere Europa i toppsjiktet innen innovasjon i alle felt, inkludert romforskning, er det nødvendig å bevege seg mot «åpen innovasjon». I denne sammenhengen er det avgjørende å holde ESA i forgrunnen av European Open Innovation Ecosystem, skape nye kompetanseområder i romvirksomheten, samtidig som programmer og talenter i ESA bevares. Dette maksimerer integreringen av romforskning i Europas samfunn og økonomi.

Derfor er følgende viktig:

  • ESAs modell for forretningsinnovasjon blir tilpasset det sterke fellesskapet av nedstrøms forretningsinnovatører og oppstartsforetak (både i og utenfor romfarten).
  • ESA vil implementere enhetlige og tilpassede tilnærminger for å utvikle nedstrøms forretningsoppbygging på alle de allerede vellykkede nedstrømsinitiativene som ledes i ESA.
  • Nivået med tilkobling mellom de ulike initiativene som ledes av og utenfor ESA, vil bli forsterket.
  • «NewSpace»-fellesskapet og andre som ikke er tilknyttet romfart, har enkel tilgang til støtte fra ESA gjennom en enkel «gateway» med enhetlige prosesser.

«Downstream Gateway» vil opprette koblinger mellom nye og fremvoksende nedstrømssektorer og ESA-programmer. Dette vil gjøre det mulig for nye nedstrømsfellesskap å samhandle enklere med ESA som helhet. Den vil dermed utfylle de eksisterende programdrevne grensesnittene til tradisjonelle forretningssektorer (for eksempel transport, olje og gass, forsikring og landbruk).

For å oppnå dette vil «Downstream Gateway» implementere nye funksjoner i hele ESA som en tjeneste til både eksterne og interne aktører. Til eksterne aktører vil den gi enkel tilgang til ESA-ekspertise og -aktiviteter i programmer og tekniske domener. Til interne aktører vil den gi direkte tilgang til en utvalgt ESA-gruppe med forretnings- og markedsføringsekspertise. «Downstream Gateway» vil gjøre nedstrømsbransjen bedre ved å knytte potensielle nye kunder og investorer til europeiske selskaper som tilbyr lett tilgjengelige løsninger som dekker kundenes behov.

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image