Grunnleggende aktiviteter

Background image

Uansett om du styrer et romfartøy i bane rundt jorden ved 8 km per sekund eller bruker det største satellittestsenteret i Europa, utgjør grunnleggende aktiviteter en portefølje av ESAs oppgaver som muliggjør alt dette, men som forblir usynlig mesteparten av tiden fordi de ganske enkelt fungerer – og fungerer bra.

Disse aktivitetene omfatter utvikling av laboratorier, bakkestasjoner og ferdskontrollsentre til teknologiutvikling i et tidlig stadium i hele Europa, tiltak for å støtte innovasjon og standardisering samt IT-infrastruktur.

Aktivitetene omfatter også metoder for å utvikle, bevare og formidle kunnskap for europeisk kapasitetsbygging og bærekraftig vekst.

Å investere i grunnleggende aktiviteter innebærer å skape muligheten for at Europa kan utvikle og drive den neste generasjonen med sofistikerte ekspedisjoner som vil gjøre det mulig for forskere å oppdage ny kunnskap om universets fjerneste punkter eller miljøet her på hjemplaneten vår.

Det betyr å fremme innovasjon og øke konkurranseevnen til europeisk industri i det globale markedet, og det innebærer å sørge for at organisasjonens felles infrastruktur og ekspertise fortsetter å legge til rette for de mest komplekse og krevende testene og analysene. Disse må være tilgjengelige for alle selskaper, store som små, som drar fordel av laboratorier og kompetanseområder i verdensklasse.

Forskning og utvikling i tidlig stadium, muliggjort gjennom grunnleggende aktiviteter, stimulerer bransjen til å utvikle bedre ideer, gjennomføre smartere oppdrag i verdensrommet og forbedre livet på jorda. Verdensledende kommersielle initiativer er avhengige av europeiske produkter utviklet med teknologien som er skapt av ESA.

Et stigende tidevann løfter alle båter – en betydelig økning i ESAs grunnleggende aktiviteter er den mest effektive måten å dra nytte av alle organisasjonens oppdrag og programmer på, noe som bringer fremtiden nærmere virkeliggjøring.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image