Observere jorden

Background image

Vi tar pulsen på planeten vår fra verdensrommet.

Jordobservasjon er nøkkelen til å forstå og overvåke miljøproblemer og klimaendringer, oppnå bærekraftige utviklingsmål, for eksempel behovet for mat og ferskvann for en voksende verdensbefolkning, holde tritt med etterspørselen etter nøyaktig informasjon for å matche dagens tempo, bygge et tilpasningsdyktig samfunn og en sterk europeisk økonomi med mer.

ESAs FutureEO-program er selve symbolet på forskning, utvikling og innovasjon i Europa. Programmet gjør det mulig å utføre grunnleggende undersøkelser innen nye teknikker for satellittmåling og banebrytende forskningsoppdrag, for eksempel Earth Explorers. Denne utviklingen legger til rette for operative oppdrag som Copernicus Sentinels, som har levert data til viktige offentlige informasjonstjenester kontinuerlig i flere tiår. FutureEO gjør det også mulig å utvikle meteorologiske oppdrag i verdensklasse i samarbeid med Eumetsat, dataene som danner selve kjernen av værmeldingene som offentligheten er avhengig av. Programmets fremtidsrettede tilnærming – banebrytende nye oppdrag og bruken av forstyrrende teknologier som SmallSats og kunstig intelligens – sikrer at investeringene øker maksimal avkastning, særlig i nedstrømssektorer. Det er blitt anslått at hver euro som investeres i FutureEO, fører til vekst i BNP tilsvarende 3,8 euro i ESAs medlemsland. Terabyte med gratis data- og informasjonstjenester leveres hver dag gjennom det EU-ledede Copernicus-programmet, som ESA implementerer romdelen for, inkludert de toppmoderne Sentinel-ekspedisjonene, i tillegg til å støtte implementeringen av europeiske retningslinjer og å bidra til bedre liv og styrke økonomien.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Utforske og oppdage Vi utforsker solsystemet vårt og avslører universets hemmeligheter.

Vitenskap
Background image
Utforsking
Background image

Safety & Security

Overvåke og sikre Vi overvåker rommet og beskytter planetmiljøet vårt.

Romvær
Background image
Objekter i nærheten av jorden
Background image
Romsøppel
Background image
Rent verdensrom
Background image

Applications

Sammenkobling og nytte Vi bruker verdensrommet til fordel for menneskene og møter fremtidige utfordringer på jorden.

Observere jorden
Background image
Fremtidens telekommunikasjon
Background image
Navigeringens fremtid
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Design og drift Vi gjør verdensrommet tilgjengelig og utvikler teknologier for fremtiden.

Tilgang til verdensrommet
Background image
Operasjoner
Background image
Teknologi
Background image
Grunnleggende aktiviteter
Background image