Tietoliikenteen tulevaisuus

Background image

Space19+:aa varten ESA on tunnistanut useita keskeisiä aloja, joilla Euroopan teollisuuden on luotava innovaatioita pärjätäkseen maailmantalouden näyttämöllä ja tarjotakseen kansalaisilleen yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä.

Satelliittitietoliikenne vaikuttaa lähes kaikkiin nykyelämän osa-alueisiin. Yksi innovaation keskeinen ala on avaruuden voimavarojen integrointi 5G-verkkojen valmisteluun maailmanlaajuisia yhteyksiä koskevan lupauksen lunastamiseksi. 5G tarjoaa valtavasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ”esineiden internetissä”, automaattisessa liikenteessä ja logistiikassa, media-alalla ja radio- ja tv-toiminnassa sekä yleisessä turvallisuudessa ja tietoturva-alalla.

Optisen tietoliikenteen turvalliset massadatamahdollisuudet ovat satelliittiviestinnän tulevaisuutta, jolla Euroopan teollisuus on jo maailman huippua. Lisäinvestoinnit tähän osaamiseen auttavat Eurooppaa pysymään maailmanlaajuisen televiestinnän kärjessä.

Tulevaisuuden salatut valtiolliset viestipalvelut ovat toinen kehityskohde. Satelliittiviestintä voi lisätä turvallisuutta ja tietoturvaa Maassa välittämällä tärkeitä tietoja ja varmistamalla yksityisten tietojen pysymisen turvassa. Se voi myös korvata maanpäällisiä yhteyksiä esimerkiksi luonnonkatastrofien aikana ja toimia hätäavustustoiminnan tukena.

ESA suunnittelee vahvistavansa tukeansa tuote-, palvelu- ja sovellusinnovaatioille ja laaja-alaisille kumppanuuksille teollisuuden kanssa tarkoituksena stimuloidakseen kilpailuloikkia kohti yhteiskunnallista ja taloudellista vaikutusta.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Tutkimusmatkoja ja löytöjä Tutkimme aurinkokuntaa ja selvitämme maailmankaikkeuden salaisuuksia

Tiede
Background image
Tutkimus
Background image

Safety & Security

Seuranta ja turvaaminen Avaruuden seuranta ja planeettamme ympäristön suojelu

Avaruussää
Background image
Maan lähelle tulevat kappaleet
Background image
Avaruusromu
Background image
Puhdas avaruus
Background image

Applications

Yhteyksiä yhteiseksi hyödyksi Avaruuden käyttö kansalaisten hyödyksi ja Maan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi

Maan tarkkailu
Background image
Tietoliikenteen tulevaisuus
Background image
Navigoinnin tulevaisuus
Background image
Jatkokehitys
Background image

Enabling & Support

Suunnittelu ja operointi Avaruuteen pääsyn helpottaminen ja uusien tulevaisuusteknologioiden kehit-täminen

Pääsy avaruuteen
Background image
Operointi
Background image
Teknologia
Background image
Perustoiminnot
Background image