Teknologia

Background image

ESA:n Technology, Engineering and Quality -direktoraatti (teknologia-, suunnittelu- ja laatuosasto) kehittää innovatiivisia teknologioita tulevien avaruusmissioiden mahdollistamiseksi ja Euroopan avaruussektorin kansainvälisen kilpailukyvyn tehostamiseksi. Euroopan-laajuinen avaruuslaboratorioverkosto, asiantuntijatiimit ja maanosamme suurin satelliittien testikeskus ovat sekä ESA:n ohjelmien että jäsenvaltioiden yritysten käytössä, ja niitä tuetaan ESA:n perustoiminnoilla.

Space19+:ksi on suunnitteilla investointimäärien kasvattaminen tarkoituksena uusintaa nämä maailmanluokan tutkimus- ja kehitysvoimavarat voimistaa/vahvistaa näitä maailmanluokan tutkimus- ja kehitysvoimavaroja. Digitaalisen suunnittelun ja kehittyneiden valmistustekniikoiden uusimpia kehitysasteita vahvistetaan otetaan käyttöön Euroopan kilpailukyvyn terävöittämiseksi.

Niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, myös ESA:n tapa innovoida uudistetaan nopeuttamalla uusien teknologioiden kehitystä ja omaksumista 30%:lla, jolloin lentovalmiiden innovaatioiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2021 ja nelinkertaistuu vuoteen 2024 mennessä. Myös avaruusalusten kehitysajan nopeuttamiseen 30 %:lla pyritään vuoteen 2023 mennessä ottamalla käyttöön digitaalisia suunnittelutekniikoita.

Teknologioita kehitetään kustannustehokkuudessa kertaluokan parannusten aikaansaamiseksi aina kunkin avaruusjärjestelmäsukupolven myötä. Avaruusjärjestelmien sietoisuutta hakkeroinnille ja naamioitumiselle vahvistetaan käyttämällä tehostettua kyberturvallisuutta ja nopeuttamalla niiden käyttöönottoa maanpäällisessä taloudessa. Avaruudesta tehdään turvallisempi myös fyysisesti kääntämällä Euroopan vaikutus avaruusromun kasvuun täysin vastakkaiseksi vuoteen 2030 mennessä.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Tutkimusmatkoja ja löytöjä Tutkimme aurinkokuntaa ja selvitämme maailmankaikkeuden salaisuuksia

Tiede
Background image
Tutkimus
Background image

Safety & Security

Seuranta ja turvaaminen Avaruuden seuranta ja planeettamme ympäristön suojelu

Avaruussää
Background image
Maan lähelle tulevat kappaleet
Background image
Avaruusromu
Background image
Puhdas avaruus
Background image

Applications

Yhteyksiä yhteiseksi hyödyksi Avaruuden käyttö kansalaisten hyödyksi ja Maan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi

Maan tarkkailu
Background image
Tietoliikenteen tulevaisuus
Background image
Navigoinnin tulevaisuus
Background image
Jatkokehitys
Background image

Enabling & Support

Suunnittelu ja operointi Avaruuteen pääsyn helpottaminen ja uusien tulevaisuusteknologioiden kehit-täminen

Pääsy avaruuteen
Background image
Operointi
Background image
Teknologia
Background image
Perustoiminnot
Background image