Puhdas avaruus

Background image

Yli 60 vuoden avaruuslentojen jälkeen planeettaamme ympäröivällä kiertoradalla on jäljellä jotakuinkin 5 000 satelliittia. Niistä vain noin 1 950 niistä on edelleen käytössä – kolme viidesosaa on hylkyjä, jotka todennäköisesti räjähtävät ja syöksevät jätettä taloudellisesti ja tieteellisesti merkittäville kiertoratapaikoille. Nämä täydentävät nyt Maata kiertäviä yli 900 000:aa tuhatta romukappaletta, joista yksikin voi vaurioittaa tai tuhota toimivia satelliitteja.

Vuonna 2018 globaali avaruustalous, joka on maailmantalouden toimintakyvyn mahdollistaja, oli arvoltaan 345 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Jos avaruuden vapaa ja rajoittamaton käyttö loppuu hallitsemattoman romun kasvun vuoksi, ihmiskunnan tulevaisuus vaikeutuu.

Tutkimusten mukaan romuympäristö voidaan vakauttaa, kun romun estämistä koskeva ohjeistus on kokonaisuudessaan käytössä, ja vilkkaimmilta kiertoradoilta poistetaan vuosittain noin viisi suurta toimintansa lopettanutta satelliittia tai raketin ylintä vaihetta.

ESA pyrkii kehittämään Euroopan teollisuuden kanssa uudenlaisen avaruusalusmallin eli alusperheen, joka kykenee suoriutumaan kaikenlaisista monimutkaisista tehtävistä avaruudessa, kuten tärkeimpien satelliittien tankkauksesta, niihin uusien varusteiden asentamisesta niihin ja tarvittaessa niiden suistamisesta kiertoradaltaan.

Tällaisen ”kiertoratahuollon” markkinoiden arvoksi arvioitiin vuonna 2016 10 miljoonaa US-dollaria, mutta kysyntä kasvaa eksponentiaalisesti.

Tätäkin merkittävämpää on, että ESA kehittää teknologioita, ohjelmistoja ja ilmaisimia, jotka auttavat tulevia missioita ehkäisemään romun syntymisen kokonaan. ”CleanSat”-nimellä kutsuttu teknologia vähentää romun syntymistä ja parantaa Euroopan mahdollisuuksia noudattaa romun estämistä koskevaa ohjeistusta.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Tutkimusmatkoja ja löytöjä Tutkimme aurinkokuntaa ja selvitämme maailmankaikkeuden salaisuuksia

Tiede
Background image
Tutkimus
Background image

Safety & Security

Seuranta ja turvaaminen Avaruuden seuranta ja planeettamme ympäristön suojelu

Avaruussää
Background image
Maan lähelle tulevat kappaleet
Background image
Avaruusromu
Background image
Puhdas avaruus
Background image

Applications

Yhteyksiä yhteiseksi hyödyksi Avaruuden käyttö kansalaisten hyödyksi ja Maan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi

Maan tarkkailu
Background image
Tietoliikenteen tulevaisuus
Background image
Navigoinnin tulevaisuus
Background image
Jatkokehitys
Background image

Enabling & Support

Suunnittelu ja operointi Avaruuteen pääsyn helpottaminen ja uusien tulevaisuusteknologioiden kehit-täminen

Pääsy avaruuteen
Background image
Operointi
Background image
Teknologia
Background image
Perustoiminnot
Background image