Maan lähelle tulevat kappaleet

Background image

Suhteellisen pienenkin asteroidin iskeytyminen Maahan voi aiheuttaa kuolemantapauksiin johtavan humanitaarisen kriisin. Osa asteroideista on varsin suuria eli kooltaan yli kilometrin, ja osuessaan Maahan ne aiheuttaisivat koko planeettamme laajuista tuhoa. Niiden arvioitu määrä on kuitenkin suhteellisen pieni, ja oletetaan, että yli 90 % niistä on jo löydetty. Onneksi mikään niistä ei uhkaa Maata.

Sitä vastoin avaruudessa on arviolta yli 40 000 pienempää asteroidia, joiden kiertorata on lähellä Maata ja joista alle 20 % on havaittu. Vuonna 2013 läpimitaltaan lähes 20-metrinen meteori räjähti ilmakehässä Tšeljabinskin kaupungin yllä Venäjällä. Se vahingoitti 7200:aa rakennusta ja noin 1500:aa ihmistä. Vastaavaa tapahtuu arvioiden mukaan muutamien vuosikymmenten välein.

Minkä tahansa asteroidin iskeytyminen uhkaa ensisijaisen tärkeitä infrastruktuureja – pieniä ja suuria kaupunkeja, lentoasemia – joita käytetään eri puolilla Eurooppaa päivittäisessä taloudellisessa toiminnassa. Lisäksi iskeytymisestä aiheutuisi kertautuvia maailmanlaajuisia taloudellisia vaikutuksia ja miljardien eurojen vahinkoja.

Yhteistyössä Euroopan teollisuuden kanssa ESA kehittää automaattista teleskooppia yötaivaan seuraamiseksi ensimmäisenä osana tulevaa verkostoa, jonka tarkoitus on tunnistaa Maata mahdollisesti lähestyvät kappaleet, joita tutkijat voivat seurata. Yksi tällainen teleskooppi maksaa vain 3 % siitä rahamäärästä, jonka eurooppalaiset käyttävät lemmikkieläinten tarvikkeisiin vuosittain.

ESA suunnittelee myös uutta missiota Heraa, joka tutkii kiertoradalla käytettäviä asteroidinhavaitsemistekniikoita, jotka parantavat merkittävästi ihmiskunnan pitkän aikavälin eloonjäämistodennäköisyyttä.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Tutkimusmatkoja ja löytöjä Tutkimme aurinkokuntaa ja selvitämme maailmankaikkeuden salaisuuksia

Tiede
Background image
Tutkimus
Background image

Safety & Security

Seuranta ja turvaaminen Avaruuden seuranta ja planeettamme ympäristön suojelu

Avaruussää
Background image
Maan lähelle tulevat kappaleet
Background image
Avaruusromu
Background image
Puhdas avaruus
Background image

Applications

Yhteyksiä yhteiseksi hyödyksi Avaruuden käyttö kansalaisten hyödyksi ja Maan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi

Maan tarkkailu
Background image
Tietoliikenteen tulevaisuus
Background image
Navigoinnin tulevaisuus
Background image
Jatkokehitys
Background image

Enabling & Support

Suunnittelu ja operointi Avaruuteen pääsyn helpottaminen ja uusien tulevaisuusteknologioiden kehit-täminen

Pääsy avaruuteen
Background image
Operointi
Background image
Teknologia
Background image
Perustoiminnot
Background image