Pääsy avaruuteen

Background image

Miltä maailma näyttäisi ilman liikenteen infrastruktuureja? Ilman teitä, rautateitä tai lentoasemia emme pystyisi matkustamaan kauaskaan kauas kotoamme. Ihmiset olisivat eristyksissä pienissä kaupungeissaan, samalla lailla kuin ennen 1800-lukua.

Avaruuden infrastruktuurin osalta olemme liikennevallankumouksen alkuvaiheessa. Uusia markkinoita syntyy, ja ESA:n Space Transportation -direktoraatti (avaruusliikenneosasto) varmistaa, että Euroopan teollisuudenalat ovat eturintamassa nopeasti kehittyvillä avaruusmatkustuksen markkinoilla. Viime kädessä teemme avaruusliikenteestä yhtä yleistä huomenna kuin lentoliikenne on tänään.

Avaruusteknologia on erottamaton osa nykyistä elämäämme. Tietoliikenne, meteorologia ja navigointipalvelut ovat eurooppalaisten satelliittien käyttöön perustuvia näkymättömiä, mutta olennaisia palveluita, joita käytämme joka päivä. Tältä kannalta on Euroopan tärkeimpien taloudellisten, puolustuksellisten ja tieteellisten etujen mukaista, että meillä on aina itsenäinen pääsy avaruuteen ja ettemme ole riippuvaisia muista järjestöistä satelliittien laukaisussa kiertoradalle. Ariane- ja Vega-kantorakettimme takaavat Euroopalle luotettavan pääsyn avaruuteen.

Space19+:ssa ESAn avaruusliikenneosasto esittelee ohjelmat, joilla varmistetaan jatkossakin Euroopan pääsy avaruuteen ja lisätään Euroopan avaruusliikennetoimialan kilpailukykyä

  • parantamalla Ariane 6:n ja Vega-C:n kilpailukykyä muun muassa kehittämällä ylintä vaihetta edelleen;
  • viemällä ESA:n uudelleen käytettävän avaruusaluksen Space RIDERin kehitys loppuun;
  • tukemalla Euroopan teollisuuden kaupallisesti kannattavia ideoita uusien avaruusliikenemarkkinoiden avaamisen suhteen tukemalla ehdotuksia yksityisen sektorin johtamista ja rahoittamista avaruuskuljetuspalveluista keskittyen aluksi mikrokantorakettipohjaisiin laukaisupalveluihin.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Tutkimusmatkoja ja löytöjä Tutkimme aurinkokuntaa ja selvitämme maailmankaikkeuden salaisuuksia

Tiede
Background image
Tutkimus
Background image

Safety & Security

Seuranta ja turvaaminen Avaruuden seuranta ja planeettamme ympäristön suojelu

Avaruussää
Background image
Maan lähelle tulevat kappaleet
Background image
Avaruusromu
Background image
Puhdas avaruus
Background image

Applications

Yhteyksiä yhteiseksi hyödyksi Avaruuden käyttö kansalaisten hyödyksi ja Maan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi

Maan tarkkailu
Background image
Tietoliikenteen tulevaisuus
Background image
Navigoinnin tulevaisuus
Background image
Jatkokehitys
Background image

Enabling & Support

Suunnittelu ja operointi Avaruuteen pääsyn helpottaminen ja uusien tulevaisuusteknologioiden kehit-täminen

Pääsy avaruuteen
Background image
Operointi
Background image
Teknologia
Background image
Perustoiminnot
Background image