Jatkokehitys

Background image

Pystyäksemme vastaamaan yhä kasvavaan tarpeeseen viedä Eurooppa eri alojen – myös avaruuden – innovaatioiden terävimpään kärkeen, meidän on siirryttävä ns. ”avoimeen innovointiin”. Tässä yhteydessä on ratkaisevan tärkeää, että ESA pysyy eurooppalaisen avoimen innovaatioekosysteemin etulinjassa luoden uutta osaamista avaruustoiminnassa, säilyttäen samalla ESAn ohjelmien ja kykyjen rikkauden ja maksimoiden avaruustoiminnan integroinnin eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja talouteen.

Tämän vuoksi:

  • ESA:n liiketoiminnan innovaatiomallia mukautetaan avaruusalan (ja muiden alojen) vilkkaan yhteisön jatkokehitystoiminnan innovaattoreihin ja startup-yrityksiin;
  • ESA noudattaa yhtenäistä ja mukautettua lähestymistapaa jatkokehitystoiminnan kehittämiseksi perustuen kaikkeen ESAn puitteissa käynnissä olevaan jo menestyvään jatkokehitysliiketoimintaan;
  • ESA:n puitteissa ja sen ulkopuolella meneillään olevien eri aloitteiden välisiä yhteyksiä vahvistetaan;
  • ESA:n tuen saantia ”New Space”- ja ”non-space”-yhteisöille helpotetaan luomalla yksi ”yhdyskäytävä” ja yhdenmukaiset prosessit.

”Downstream Gateway” luo linkkejä uuden ja kehittyvän jatkokehitysliiketoiminnan ja ESAn ohjelmien välille. Näin uudet jatkokehitysyhteisöt pystyvät toimimaan helpommin kokonaisuutena ESA:n kanssa. Se siis täydentää nykyisiä ohjelmalähtöisiä kohtaamispintoja, joita käytetään perinteisillä liiketoiminnan aloilla (esimerkkeinä liikenne, öljy- ja kaasuala, vakuutus, maatalous).

Tämän mahdollistamiseksi Downstream Gateway ryhtyy huolehtimaan uusista, koko ESA:n kattavista toiminnoista yhtenäisenä palveluna sekä ulkoisille että sisäisille toimijoille. Ulkoisille toimijoille se tarjoaa helpon pääsyn ESAn asiantuntemukseen ja toimintaan käyttösovelluksissa ja teknisillä aloilla. Sisäisille toimijoille se tarjoaa suoran pääsyn ESA-maiden ytimeen ja niiden liiketoiminta- ja markkinointiosaamiseen. Downstream Gateway hyödyttää jatkokehitystoimialaa myös yhdistämällä mahdolliset uudet asiakkaat ja sijoittajat eurooppalaisyrityksiin, jotka tarjoavat helposti saatavilla olevia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Science & Exploration

Tutkimusmatkoja ja löytöjä Tutkimme aurinkokuntaa ja selvitämme maailmankaikkeuden salaisuuksia

Tiede
Background image
Tutkimus
Background image

Safety & Security

Seuranta ja turvaaminen Avaruuden seuranta ja planeettamme ympäristön suojelu

Avaruussää
Background image
Maan lähelle tulevat kappaleet
Background image
Avaruusromu
Background image
Puhdas avaruus
Background image

Applications

Yhteyksiä yhteiseksi hyödyksi Avaruuden käyttö kansalaisten hyödyksi ja Maan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi

Maan tarkkailu
Background image
Tietoliikenteen tulevaisuus
Background image
Navigoinnin tulevaisuus
Background image
Jatkokehitys
Background image

Enabling & Support

Suunnittelu ja operointi Avaruuteen pääsyn helpottaminen ja uusien tulevaisuusteknologioiden kehit-täminen

Pääsy avaruuteen
Background image
Operointi
Background image
Teknologia
Background image
Perustoiminnot
Background image