Tiede

Background image

Tiede on ESAn kaiken toiminnan perusta ja osa sen perimää. Tiede on sen prosessin ydin, jossa tutkimuslöydöt johtavat teknologisiin innovaatioihin, jotka puolestaan mahdollistavat uusia löytöjä, joiden pohjalta syntyy yhä enemmän innovaatioita. Röntgenlääketiede ei olisi kehittynyt ilman tietämystä atomeista ja radioaktiivisuudesta. Samalla tavoin myöskään erityistarkka navigointi avaruudesta käsin ei olisi mahdollista ilman yleisen suhteellisuusteorian ymmärtämistä. Tiede on vaurastuvien tietoyhteiskuntien moottori. Samalla tiede – erityisesti avaruustiede – houkuttelee parhaita nuoria kykyjä pitämään tämän prosessin käynnissä.

ESA:n tiedeohjelman tavoitteena on tarjota Euroopan tiedeyhteisölle parhaat työkalut ESA:n maailmanlaajuisen johtoaseman ylläpitoon ja laajentamiseen. Rosetta- ja Philae-alusten laskeutuminen komeetta 67P:lle, LISA Pathfinder, gravitaatioaaltoja mittaavan astronomian ensimmäinen avaruusmissio, ja tähtitieteen tarkkoja havaintoja tekevä Gaia-luotain ovat muutamia esimerkkejä ESA:n avaruustieteiden ensimmäisenä maailmassa tekemistä saavutuksista.

Monet näistä maailmanluokan missioista valmisteltiin jo kaksi vuosikymmentä sitten huomattavasti suuremmalla rahoituksella kuin viime vuosikymmenen aikana on ollut käytettävissä. Euroopan maailmanlaajuisen johtoaseman säilyttämiseksi ESA:n tiedeohjelma pyytää huomattavaa 20% lisäystä rahoitukseen ESA:n Space19+ -ministerikokouksessa. Sen avulla pystyisimme operoimaan samanaikaisesti Athenaa ja LISAa sekä tutkimaan mustien aukkojen törmäyksen aiheuttamaa painovoimaista ja sähkömagneettista ”jalanjälkeä” ymmärtääksemme, miten universumi on muodostunut. Pystyisimme niin ikään lähettämään mission tutkimaan ”jääjättiläisiä” eli Neptunusta ja Uranusta ymmärtääksemme paitsi omaa aurinkokuntaamme myös muita tähtijärjestelmiä ja löytääksemme mahdollisesti uusia Maan kaltaisia planeettoja.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Tutkimusmatkoja ja löytöjä Tutkimme aurinkokuntaa ja selvitämme maailmankaikkeuden salaisuuksia

Tiede
Background image
Tutkimus
Background image

Safety & Security

Seuranta ja turvaaminen Avaruuden seuranta ja planeettamme ympäristön suojelu

Avaruussää
Background image
Maan lähelle tulevat kappaleet
Background image
Avaruusromu
Background image
Puhdas avaruus
Background image

Applications

Yhteyksiä yhteiseksi hyödyksi Avaruuden käyttö kansalaisten hyödyksi ja Maan tuleviin haasteisiin vastaamiseksi

Maan tarkkailu
Background image
Tietoliikenteen tulevaisuus
Background image
Navigoinnin tulevaisuus
Background image
Jatkokehitys
Background image

Enabling & Support

Suunnittelu ja operointi Avaruuteen pääsyn helpottaminen ja uusien tulevaisuusteknologioiden kehit-täminen

Pääsy avaruuteen
Background image
Operointi
Background image
Teknologia
Background image
Perustoiminnot
Background image