Przyszłość nawigacji

Background image

Szacuje się, że około 6-7% europejskiego PKB, co odpowiada ponad 800 mld euro rocznie, opiera się na nawigacji satelitarnej; stała się ona częścią krytycznej infrastruktury całego naszego życia.  

„Pozycjonowanie, nawigacja i synchronizacja czasu” (PNT) przekształciło się w niewidoczną, lecz niezbędną funkcję, obsługując liczne sektory nie tylko transportowy. Synchronizacja systemów zapewniana przez satelitarne urządzenia PNT stanowi podstawę globalnych systemów łączności, bankowości i energetyki. Stworzenie przez ESA własnego europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, wraz z systemem wspomagania EGNOS do zastosowań kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak lotnictwo, zapewniło Europie niezależność i konkurencyjność w tym kluczowym sektorze.

Abyśmy mogli bezpiecznie wkroczyć w przyszłość, trwa Program Przejściowy Galileo i planuje się kolejną generację Galileo i EGNOS w ramach programu H2020 realizowanego z Unią Europejską. PNT wykracza jednak poza Galileo i EGNOS. Nowy program ESA, Navigation, Innovation and Support Programme (NAVISP), który ma zostać rozszerzony podczas posiedzenia Space19+, bada innowacyjne rozwiązania PNT wykraczające poza obecny standard konstelacji satelitarnych na średniej orbicie okołoziemskiej.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Eksploracja i odkrycia Badanie Układu Słonecznego i odkrywanie tajemnic Wszechświata

Nauka
Background image
Eksploracja
Background image

Safety & Security

Monitorowanie i zabezpieczanie Monitorowanie przestrzeni kosmicznej i ochrona środowiska naturalnego naszej planety

Pogoda z kosmosu
Background image
Obiekty bliskie ziemi
Background image
Kosmiczne śmieci
Background image
Czysty kosmos
Background image

Applications

Łączenie i czerpanie korzyści Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla populacji i sprostanie przyszłym wyzwaniom na Ziemi

Obserwacje ziemi
Background image
Przyszłość telekomunikacji
Background image
Przyszłość nawigacji
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Projektowanie i eksploatacja Poprawa dostępności przestrzeni kosmicznej i rozwój technologii na przyszłość

Dostęp do przestrzeni kosmicznej
Background image
Działalność
Background image
Technologia
Background image
Działalność podstawowa
Background image