Działalność podstawowa

Background image

W ramach podstawowej działalności ESA może się poszczycić licznymi osiągnięciami, dzięki którym to wszystko staje się możliwe, lecz które przez większość czasu pozostają niewidoczne, bo po prostu działają, i to dobrze: sterowaniem statkiem kosmicznym orbitującym wokół Ziemi z prędkością 8 kilometrów/sekundę, czy prowadzeniem największego ośrodka testów satelitów w Europie.

Działalność podstawowa obejmuje zarówno tworzenie laboratoriów, stacji naziemnych i obiektów kontroli misji, jak i prowadzenie na skalę europejską działań na wczesnych etapach rozwoju technologii oraz akcji mających na celu wspieranie innowacji, standaryzacji i infrastruktury informatycznej.

To także metody tworzenia, ochrony i rozpowszechniania wiedzy na rzecz budowania potencjału i zrównoważonego wzrostu w Europie.

Inwestowanie w działalność podstawową oznacza stworzenie dla Europy możliwości rozwoju i prowadzenia zaawansowanych misji nowej generacji, które umożliwią naukowcom odkrycie nowej wiedzy na temat najdalszych zakątków wszechświata lub środowiska naturalnego właśnie tutaj, na naszej własnej planecie.

Oznacza to wspieranie innowacji i zwiększanie konkurencyjności przemysłu europejskiego na rynku światowym, a także zapewnienie wspólnej infrastruktury i wiedzy fachowej Agencji w celu umożliwienia wszystkim przedsiębiorstwom, dużym i małym, korzystającym ze światowej klasy laboratoriów i kompetencji, dostępu do najbardziej złożonych i wymagających testów i analiz.

Wczesny etap badań i rozwoju, który jest możliwy dzięki działowi działalności podstawowej, stymuluje przemysł do generowania bardziej spektakularnych idei, do tworzenia inteligentniejszych misji w przestrzeni kosmicznej i poprawy jakości życia na Ziemi. Czołowe światowe inicjatywy komercyjne opierają się na produktach europejskich opracowanych przy wykorzystaniu technologii wspieranej przez ESA.

Przypływ podnosi wszystkie łodzie; znaczące wzmocnienie podstawowej działalności ESA jest najskuteczniejszym środkiem na przyniesienie korzyści wszystkim misjom i programom Agencji, który sprawi, że przyszłość stanie się możliwa.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Eksploracja i odkrycia Badanie Układu Słonecznego i odkrywanie tajemnic Wszechświata

Nauka
Background image
Eksploracja
Background image

Safety & Security

Monitorowanie i zabezpieczanie Monitorowanie przestrzeni kosmicznej i ochrona środowiska naturalnego naszej planety

Pogoda z kosmosu
Background image
Obiekty bliskie ziemi
Background image
Kosmiczne śmieci
Background image
Czysty kosmos
Background image

Applications

Łączenie i czerpanie korzyści Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla populacji i sprostanie przyszłym wyzwaniom na Ziemi

Obserwacje ziemi
Background image
Przyszłość telekomunikacji
Background image
Przyszłość nawigacji
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Projektowanie i eksploatacja Poprawa dostępności przestrzeni kosmicznej i rozwój technologii na przyszłość

Dostęp do przestrzeni kosmicznej
Background image
Działalność
Background image
Technologia
Background image
Działalność podstawowa
Background image