Downstream

Background image

Reagowanie na rosnącą potrzebę pozycjonowania Europy w czołówce innowacji we wszystkich dziedzinach, w tym w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, wymaga dążenia do „otwartych innowacji”. W tym kontekście ogromne znaczenie ma utrzymanie ESA w czołówce europejskiego otwartego ekosystemu innowacji, tworzenie nowych kompetencji w działalności w kosmosie, przy jednoczesnym zachowaniu bogactwa ESA pod względem programów i pula talentów oraz maksymalizacji integracji przestrzeni kosmicznej ze społeczeństwem i gospodarką europejską.

Dlatego też:

  • Model innowacyjności biznesowej ESA zostanie dostosowany do prężnie rozwijającej się społeczności innowatorów biznesowych prowadzących działalność w sektorze kosmicznym (i innym niż kosmiczny) w sektorach niższego szczebla oraz do start-upów;
  • ESA wdroży jednolite i dostosowane metody w celu rozwoju działalności gospodarczej w sektorach niższego szczebla w oparciu o wszystkie już zrealizowane z powodzeniem inicjatywy niższego szczebla prowadzone przez ESA;
  • poziom łączności między różnymi inicjatywami prowadzonymi przez ESA i poza nią zostanie poprawiony;
  • Społeczności „nowego kosmosu” oraz „branż innych niż kosmiczne” będą miały łatwy dostęp do wsparcia ESA dzięki jednej „bramie” z jednolitymi procesami.

„Downstream Gateway” umożliwi stworzenie powiązania między nowymi i nowo powstałymi sektorami działalności niższego szczebla a programami ESA. Pozwoli to nowym społecznościom niższego szczebla na łatwiejszą interakcję z całą organizacją ESA. Uzupełni ona więc oparte na programach istniejące interfejsy dla tradycyjnych sektorów działalności (na przykład transportu, ropy i gazu, ubezpieczeń, czy rolnictwa).

Aby to osiągnąć, Downstream Gateway wdroży nowe funkcje w skali całej ESA, jako usługę zarówno dla podmiotów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Podmiotom zewnętrznym zapewni łatwy dostęp do wiedzy specjalistycznej ESA oraz działań w zakresie zastosowań i dziedzin technicznych. Podmiotom wewnętrznym umożliwi bezpośredni dostęp do podstawowej grupy ESA dysponującej wiedzą fachową w dziedzinie biznesu i marketingu. Downstream Gateway przyniesie korzyści tym branżom, łącząc potencjalnych nowych klientów i inwestorów z europejskimi firmami oferującymi łatwo dostępne rozwiązania, które odpowiadają potrzebom klientów.

Science & Exploration

Eksploracja i odkrycia Badanie Układu Słonecznego i odkrywanie tajemnic Wszechświata

Nauka
Background image
Eksploracja
Background image

Safety & Security

Monitorowanie i zabezpieczanie Monitorowanie przestrzeni kosmicznej i ochrona środowiska naturalnego naszej planety

Pogoda z kosmosu
Background image
Obiekty bliskie ziemi
Background image
Kosmiczne śmieci
Background image
Czysty kosmos
Background image

Applications

Łączenie i czerpanie korzyści Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla populacji i sprostanie przyszłym wyzwaniom na Ziemi

Obserwacje ziemi
Background image
Przyszłość telekomunikacji
Background image
Przyszłość nawigacji
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Projektowanie i eksploatacja Poprawa dostępności przestrzeni kosmicznej i rozwój technologii na przyszłość

Dostęp do przestrzeni kosmicznej
Background image
Działalność
Background image
Technologia
Background image
Działalność podstawowa
Background image