Obserwacje ziemi

Background image

Mierzenie tętna naszej planety z kosmosu

Obserwacje Ziemi mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia i monitorowania kwestii środowiskowych i zmian klimatycznych, osiągania celów zrównoważonego rozwoju, takich jak związane z żywnością i wodą słodką potrzeby rosnącej populacji na świecie, zaspokojenia popytu na dokładne informacje, budowania stabilnego społeczeństwa i silnej gospodarki europejskiej oraz wielu innych. 

Realizowany przez ESA program FutureEO jest esencją badań, rozwoju i innowacji w Europie. Pozwala on na prowadzenie niezbędnych badań nad nowymi technikami pomiarów satelitarnych i najnowszej generacji misjami naukowymi, jak Earth Explorers. Zmiany te torują drogę do  realizacji misji operacyjnych, takich jak Copernicus Sentinels, stale dostarczając danych dla kluczowych usług informacji publicznej przez dziesiątki lat. FutureEO umożliwia również rozwój światowej klasy misji meteorologicznych we współpracy z firmą Eumetsat; pozyskane w ten sposób dane stanowią podstawę prognoz pogody, z których korzysta społeczeństwo. Przyszłościowe podejście programu – pionierskie, przełomowe nowe misje i wykorzystanie rewolucyjnych technologii, takich jak SmallSats i sztuczna inteligencja – gwarantuje, że inwestycje przyniosą dalszy maksymalny zwrot, szczególnie w sektorach niższego szczebla. Szacuje się, że każde 1 euro zainwestowane w FutureEO skutkuje wzrostem PKB o 3,8 euro w państwach członkowskich ESA. Terabajty bezpłatnych danych i usługi informacyjne zapewniane codziennie za pośrednictwem prowadzonego przez UE programu Copernicus, dla którego ESA wdraża komponent kosmiczny, w tym najnowocześniejsze misje Sentinel, wspierają realizację polityki europejskiej, pomagają poprawić jakość życia i przynoszą korzyści gospodarce.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Eksploracja i odkrycia Badanie Układu Słonecznego i odkrywanie tajemnic Wszechświata

Nauka
Background image
Eksploracja
Background image

Safety & Security

Monitorowanie i zabezpieczanie Monitorowanie przestrzeni kosmicznej i ochrona środowiska naturalnego naszej planety

Pogoda z kosmosu
Background image
Obiekty bliskie ziemi
Background image
Kosmiczne śmieci
Background image
Czysty kosmos
Background image

Applications

Łączenie i czerpanie korzyści Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla populacji i sprostanie przyszłym wyzwaniom na Ziemi

Obserwacje ziemi
Background image
Przyszłość telekomunikacji
Background image
Przyszłość nawigacji
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Projektowanie i eksploatacja Poprawa dostępności przestrzeni kosmicznej i rozwój technologii na przyszłość

Dostęp do przestrzeni kosmicznej
Background image
Działalność
Background image
Technologia
Background image
Działalność podstawowa
Background image