Kosmiczne śmieci

Background image

Kosmiczne śmieci to nieplanowany skutek ponad sześćdziesięcioletniej działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej i w dużej mierze powstały wskutek rozpadu, wybuchu lub zderzenia około 8950 satelitów, które zostały wprowadzone na orbitę od roku 1957.

Obecnie ESA szacuje, że na orbicie jest ponad 900 000 odłamków większych niż 1 cm; każde zderzenie z działającym satelitą może spowodować szkody i zakończyć jego misję.

Zniszczenie poszczególnych satelitów lub trwała utrata określonych orbit z powodu niekontrolowanego wzrostu ilości odłamków miałyby katastrofalny wpływ na działalność gospodarczą Europy w przestrzeni kosmicznej o bezpośredniej wartości ponad 8 mld euro i poważnie wpłynęłyby na gospodarkę światową.

Dziś globalni operatorzy satelitarni wydają rocznie 14 mln euro na manewry mające na celu uniknięcie skutków zderzenia z odłamkami, lecz ponad 99% tych alarmów jest fałszywych. W najbliższych latach rozpocznie się komercjalizacja  przestrzeni kosmicznej, a „Space 4.0” oznacza masowe rozmieszczanie małych satelitów i dużych konstelacji przez nowe podmioty komercyjne. Spowoduje to generowanie dla operatorów megakonstelacji setek tysięcy ostrzeżeń przed kolizją tygodniowo; to wielokrotnie więcej niż obecnie.

W ramach działań związanych z bezpieczeństwem w przestrzeni kosmicznej, ESA dąży do opracowania technologii automatyzacji ostrzeżeń przed kolizją, dostarczania wysoce dokładnych danych o orbitach oraz łagodzenia skutków lub usuwania kosmicznych śmieci, tworząc w ramach przemysłu europejskiego nowe, cenne i generujące miejsca pracy przedsiębiorstwa, które uzyskają przewagę konkurencyjną na rynku światowym.

[ Download PDF ]

Science & Exploration

Eksploracja i odkrycia Badanie Układu Słonecznego i odkrywanie tajemnic Wszechświata

Nauka
Background image
Eksploracja
Background image

Safety & Security

Monitorowanie i zabezpieczanie Monitorowanie przestrzeni kosmicznej i ochrona środowiska naturalnego naszej planety

Pogoda z kosmosu
Background image
Obiekty bliskie ziemi
Background image
Kosmiczne śmieci
Background image
Czysty kosmos
Background image

Applications

Łączenie i czerpanie korzyści Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla populacji i sprostanie przyszłym wyzwaniom na Ziemi

Obserwacje ziemi
Background image
Przyszłość telekomunikacji
Background image
Przyszłość nawigacji
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Projektowanie i eksploatacja Poprawa dostępności przestrzeni kosmicznej i rozwój technologii na przyszłość

Dostęp do przestrzeni kosmicznej
Background image
Działalność
Background image
Technologia
Background image
Działalność podstawowa
Background image