Dostęp do przestrzeni kosmicznej

Background image

Jak wyglądałby nasz świat, gdyby nie było infrastruktury transportowej? Bez dróg, linii kolejowych, oraz lotnisk nie bylibyśmy w stanie swobodnie się przemieszczać naszych miejsc zamieszkania. Ludzie żyliby w izolacji w małych miasteczkach, a życie wyglądałoby jak przed XIX wiekiem.

Co do infrastruktury kosmicznej, jesteśmy na wczesnym etapie rewolucji transportowej. Powstają nowe rynki, a dyrekcja ESA ds. transportu kosmicznego dba o to, by branże europejskie stały się pionierami na tych rozwijających się rynkach transportu kosmicznego. Ostatecznie naszym celem jest dążenie do sytuacji, w której transport kosmiczny stanie się tak samo powszechny jak transport lotniczy dziś.

Technologie kosmiczne stanowią nieodłączną część naszego codziennego życia. Telekomunikacja, meteorologia i usługi nawigacyjne są niewidocznymi, ale podstawowymi narzędziami, z których korzystamy na co dzień, i które opierają się na wykorzystaniu europejskich satelitów. Z tej perspektywy, w najlepszym interesie gospodarczym, obronnym i naukowym Europy leży posiadanie przez cały czas autonomicznego dostępu do przestrzeni kosmicznej, bez konieczności umieszczania tych satelitów na orbicie przez inne agencje . Dzięki naszej rodzinie Ariane i Vega, ESA gwarantuje Europie niezawodny dostęp do przestrzeni kosmicznej.

W ramach inicjatywy Space19+, dział transportu kosmicznego ESA przedstawi programy, które będą nadal zapewniać Europie dostęp do przestrzeni kosmicznej i zwiększać konkurencyjność europejskiej branży transportu kosmicznego poprzez:

  • zwiększenie konkurencyjności rakiet Ariane 6 i Vega-C, zwłaszcza poprzez postępy w rozwoju członów rakiety wyższego stopnia;
  • zakończenie prac nad opracowanym przez ESA pojazdem kosmicznym wielokrotnego użytku Space Rider;
  • dbałość o komercyjnie realistyczne idee europejskiego przemysłu w celu otwarcia nowych rynków transportu kosmicznego, poprzez wspieranie propozycji dotyczących usług transportu kosmicznego świadczonych i finansowanych przez podmioty prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem usług wynoszenia na orbitę opartych na mikrorakietach.

[ Download PDF ]

 

Science & Exploration

Eksploracja i odkrycia Badanie Układu Słonecznego i odkrywanie tajemnic Wszechświata

Nauka
Background image
Eksploracja
Background image

Safety & Security

Monitorowanie i zabezpieczanie Monitorowanie przestrzeni kosmicznej i ochrona środowiska naturalnego naszej planety

Pogoda z kosmosu
Background image
Obiekty bliskie ziemi
Background image
Kosmiczne śmieci
Background image
Czysty kosmos
Background image

Applications

Łączenie i czerpanie korzyści Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej z korzyścią dla populacji i sprostanie przyszłym wyzwaniom na Ziemi

Obserwacje ziemi
Background image
Przyszłość telekomunikacji
Background image
Przyszłość nawigacji
Background image
Downstream
Background image

Enabling & Support

Projektowanie i eksploatacja Poprawa dostępności przestrzeni kosmicznej i rozwój technologii na przyszłość

Dostęp do przestrzeni kosmicznej
Background image
Działalność
Background image
Technologia
Background image
Działalność podstawowa
Background image